Hodnotenie:

 

Počet zúčastnených lekárov: 330

Počet zúčastnených reprezentantov firiem: 100

Počet zúčastnených sestier: 200

Spolu účastníkov: 620

 

Kongres sa konal v hoteli Partizán, konferencia sestier sa konala v hoteli Stupka. Blízkosť oboch prednáškových sál umožnil optimálne prepojenie oboch sympózíí, účasť sestier na výstave firiem, lekárskych prednáškach i diskusných večeroch a aj lepšiu možnosť lekárom, prednášať na konferencii sestier.

Hostiteľmi kongresu a konferencie sestier boli  II Očná klinika SZU v Banskej BystriciŠpecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia Oftal vo Zvolene.

Kongres začal vo štvrtok popoludní zasadaním výboru SOS, videosympóziom s 3D projekciou a prvým diskusným večerom. Odborný program trval v piatok aj v sobotu od 9.00 do 18.00 hod. S prestávkou na obed od 13.00 – 14.00 hod.

Odborný program sa skladal zo šiestich tématických blokov zo všetkých oblastí oftalmológie. Boli to bloky: retina, pedooftalmológia, katarakta, rohovka, onkooftalmológia a uveitída, vnútroočné šošovky a traumatológia oka a glaukóm. Každý blok prednášok zostavoval a moderoval predseda príslušnej odbornej sekcie. Retinu MUDr. Gajdošová, pedooftalmológiu MUDr. Tomčíková, kataraktu, rohovku a vnútroočné šošovky MUDr. Peško, onkooftalmológiu a uveitídy Doc.Furdová a glaukóm MUDr. Praženicová. V každom bloku odborného programu vystúpili aj zahraniční hostia a po prvý krát v histórii kongresov SOS vystúpil v odbornom programe aj optometrista. Hosťami kongresu boli prof. Izák, nestor modernej československej oftalmológie a prvý prednosta II Očnej kliniky v Banskej Bystrici, prof. Midena  z Talianska, Doc. Nemec, Doc. Studnička a MUDr. Skorkovská z Česka.

Súčasťou kongresu bolo sedem edukačných sympózií zúčastnených firiem, ktoré sa konali v čase pred a po odbornom programe a boli zamerané hlavne na novinky z Európskych kongresov a nové možnosti diagnostiky a liečby očných ochorení.

Súčasťou kongresu boli aj dva kurzy: umelé slzy  a kurz perimetrie.

Na kongrese sa konal aj krst druhého vydania knihy Doc. Nemca: OCT

Program kongresu doplnili dva diskusné večery a výstava firiem.

Úroveň prednášok bola na vysokej odbornej úrovni a prevažná väčšina prednášajúcich striktne dodržala časový limit, vďaka čomu sa podarilo prezentovať všetkých  86 prednášok. V každom bloku bola odmenená najlepšia prednáška odbornou publikáciou. Ceny získali: MUDr. Pejchalová, MUDr. Miková, Prim. MUDr. Ondrejička, MUDr. Alexík a dvakrát bola ocenená MUDr. Majtáňová. Všetky prijaté prednášky a postery boli publikované v Zborníku abstraktov.

Účasť na prednáškach bola rekordne vysoká a diskusie ku všetkým prednáškam boli vecné a konštruktívne.

 

22.10.2017, MUDr. Ondrejková, prezidentka kongresu