Účinnosť Travoprostu v liečbe glaukómu s otvoreným uhlom a okulárnej hypertenzie

Autorky: MUDr. P.Kňazíková, MUDr. M.Ondrejková, MUDr. M.Gajdošová
Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, Žilina 2009

 

pdf-icon