ŠMO

ŠKOLA MIKROCHIRUGIE OKA

Oftal, Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen
a Výučbové centrum ŠN Oftal vo Zvolene

Vás pozývajú na

XII. Školu mikrochirurgie oka pre začiatočníkov
a pre pokročilých 2023

Prehrať video

VIDEO ŠMO 2019

Termín:

Máj – Jún 2023

Účastnícky poplatok:

začiatočníci 300€, pokročilí 500€

Počet účastníkov: 10
Podujatie bude hodnotené kreditmi CME

Témy prednášok a praktík pre začiatočníkov

  • Základy mikrochirurgie oka
  • Ovládanie operačného mikroskopu a operačných prístrojov
  • Intravitreálne aplikácie liečiv a základy chirurgie katarakty
  • Techniky šitia rán rohovky, spojovky a skléry

LIVE SURGERY počas celého kurzu, ON LINE KURZ a inštruktážne videá neobmedzene


Témy prednášok a praktík pre pokročilých

  • Prevencia komplikácií operácie katarakty
  • Nácvik prednej vitrektómie
  • Nácvik explantácie a reimplantácie VOŠ
  • Komplikácie pseudofakie

LIVE SURGERY počas celého kurzu, ON LINE KURZ a inštruktážne videá neobmedzene