Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – špecializovaná oftalmologická nemocnica OFTAL s.r.o., so sídlom Spojová 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 626 406 po prerokovaní so zástupcami zamestnancov najmä, nie však výlučne, z dôvodu zabezpečenia náležitej ochrany života a verejného zdravia, teda aj života a zdravia zamestnancov a pacientov zamestnávateľa, dňa 20.04.2021, vo všeobecnom záujme, prijal a schválil Smernicu o testovaní zamestnancov č. 2004/2021/a, upravujúcu vybrané povinnosti zamestnancov a postupy spoločnosti

v tomto znení:

Smernica o manažmente pacienta č. 2003/2021/a

 

Aktuálne bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID 19.

V súvislosti s pretrvávaním mimoriadnej situácie, stanoviskom hlavného odborníka pre oftalmológiu a odporúčaniami hlavného hygienika SR na ochranu pred infekciou koronavírusom COVID-19  vyhlasujeme nasledovné záväzné opatrenia v ŠN Oftal:

Všetci zamestnanci sú dvakrát v týždni testovaní. Všetci používajú počas celej pracovnej doby predpísané ochranné prostriedky a po každom vyšetrení pacienta si dezinfikujú rukavice a opierky vyšetrovacích prístrojov. Priestory sú často vetrané, povrchy dezinfikované a všade sú inštalované germicídne žiariče. Všetci zamestnanci dodržiavajú podľa možností odporučený bezpečný odstup a minimalizujú kontakt. Podrobne je to uvedené v internej smernici ŠN OFTAL č. 2903/2021/a

–  vyšetrujeme len pacientov, ktorí nemajú teplotu, neboli v styku s človekom, ktorý prišiel z cudziny, neboli v styku s chorou osobou (kašeľ, nádcha, bolesti hlavy, horúčka) a majú negatívny PCR alebo Antigénový test nie starší ako 72 hodín. Platí aj pre zaočkovaných pacientov!

vyšetrovaní na ambulanciách sú akútni pacienti a pacienti s povinnými kontrolami po operáciách ( 1. deň a 1. týždeň)

ostatní pacienti objednaní na kontrolné vyšetrenia obdržia jeden deň pred termínom vyšetrenia SMS potvrdzujúcu návštevu, keď lekár predpokladá možné zhoršenie nálezu, alebo, keď lekár predpokladá stabilizáciu nálezu, obdržia SMS o zrušení návštevy s textom: ak sa Váš stav nezhoršil, zostaňte doma, zašleme Vám E recept, Nový termín kontroly Vám pošleme v SMS.

V prípade plánovanej operácie s rizikom omeškania pacient 21 dní pred termínom objednania obdrží potvrdzujúcu SMS s textom: vybavte si predoperačné vyšetrenie a 14 dní pred operáciou zostaňte doma v karanténe. Podmienkou operácie je negatívny PCR alebo AG test, nie starší ako 72 hodín. Platí aj pre zaočkovaných pacientov!

V prípade plánovanej intravitreálnej aplikácie pacient 16 dní pred termínom objednania obdrží SMS s upozornením o dodržaní 14 dennej karantény. Podmienkou ošetrenia je negatívny PCR alebo AG test nie starší ako 72 hodín. Platí aj pre zaočkovaných pacientov!

doprovod jednou osobou je povolený len pri vyšetrovaní detí do 15 rokov. Podmienkou doprovodu je negatívny PCR alebo AG test nie starší ako 72 hodín. Platí aj pre zaočkovaný doprovod!

– pred vstupom na recepciu bude vyšetreniu predchádzať kontrola testu, zisťovanie cestovateľskej anamnézy, styku s osobami v karanténe, styku s osobami vykazujúcimi príznaky ochorenia (nádcha, kašeľ, teplota, bolesti hlavy ) a bezkontaktné meranie telesnej teploty

– pacienti na meranie teploty čakajú v 4 metrových rozostupoch

– pacienti s negatívnym zistením si vydezinfikujú ruky, obdržia hygienické rukavice, návleky na obuv a budú s respirátorom vpustení na recepciu, kde sa nahlásia

–  pacienti s pozitívnym zistením budú ihneď odoslaní do karantény s povinosťou sa samostatne nahlasiť k svojmu obvodnému lekárovi. Z domu môžu poslať elektronicky fotografiu oka s popisom ťažkostí a bude im zaslaný e- recept

– ostatné kontroly sa budú vykonávať telefonickou, alebo elektronickou konzultáciou

– predpis liekov sa bude realizovať cez E- recept

– prevádzka ambulancie bude upravená tak, aby sa minimalizoval kontakt osôb  v čakárni. V čakárni  môže byť len obmedzený počet osôb (10), ak príde viac pacientov, čakajú vonku v 4 metrových odstupoch

každý pacient a sprevádzajúca osoba je povinná používať ochranné prostriedky (respirátor, rukavice, návleky na obuv) a dodržiavať hygienické zásady (umývanie rúk, dezinfekcia rúk a zbytočne nerozprávať, ani medzi sebou)