ŠMO

ŠKOLA MIKROCHIRUGIE OKA

Dobrý deň milé kolegyne a kolegovia,
vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie nie je možné tento rok ani v náhradnom termíne ŠMO realizovať.Veľmi sa všetkým ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti a dúfame, že sa situácia vyvinie tak, že v máji 2021 sa na ŠMO u nás stretneme.


Bližšie informácie aktuálne zverejníme na našej webovej stránke. Dovtedy Vám odporúčame využiť na prípravu publikáciu, ktorú sme nedávno vydali: Škola mikrochirurgie oka, operácia katarakty.Ak sa ešte nedostala na Vaše pracovisko a máte o ňu záujem, môžete nás kontaktovať.


Srdečne všetkých pozdravujeme, buďte zdraví a v máji dovidenia!

ŠMO 2020

Sprievodný list

Milé kolegyne a kolegovia,

odkedy sme v roku 2012 zaradili do programu Vedeckých pracovných dní Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti praktickú výuku intravitreálnych aplikácií, vytvorili sme postupne veľmi úspešné samostatné podujatie na nácvik mikrochirurgických zručností, Školu mikrochirurgie oka (ŠMO).
Tvorivá atmosféra podujatia, nadšené ohlasy a záujem, je pre nás neutíchajúcou inšpiráciou.
Program školy modifikujeme podľa potrieb a pripomienok účastníkov.
Najväčší záujem je samozrejme o praktickú časť, preto sme postupne redukovali teoretickú časť tak, aby zostal čo najväčší priestor pre praktiká. Odborné prednášky sme postupne presunuli do programu nadväzujúcich vedeckých pracovných dní VRS, preto všetkým účastníkom školy vrelo odporúčame pokračovať v účasti na tomto podujatí.
Počas ŠMO budete pracovať samostatne na 10 pracoviskách pod dohľadom lektorov. Na každom pracovisku budú pripravené nástroje a materiál na nácvik incíznej techniky , techniky atraumatického šitia, mikrochirurgie katarakty, mikrochirurgie glaukómu, intravitreálnych aplikácií liečiv aj na zavádzanie troakárov na pars plana vitrektómiu.
Okrem tradičných kurzov a praktík je pre Vás pripravený živý prenos operácií priamo z operačnej sály.
Tento rok organizujeme aj kurz pre pokročilých, zameraný na zdokonaľovanie mikrochirurgických techník, na ktorý sme pripravili inštruktážne filmy riešenia najrozličnejších komplikácií operácie katarakty a pseudofakie. Na tento kurz sú pripravené aj inštruktážne filmy rôznych indikácií a techník PPV, glaukómu a plastických operácií spojovky a viečok.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Vyplnený dotazník budeme považovať za záväznú prihlášku.

Účastnícky poplatok budete hradiť na účet:
IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018
Variabilný symbol: 14052019
Do poznámky: meno účastníka

Ak sa z nejakého dôvodu nebudete môcť zúčastniť, dajte nám prosím včas vedieť, aby sme na Vaše miesto mohli zaradiť náhradníkov.

MUDr.Marta Ondrejková, PhD a kolektív lektorov

HISTÓRIA ŠMO

2019

7. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 12

2018

6. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 22

2017

5. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 22

2016

4. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 12

2015

3. Škola chirurgie sietnice a sklovca 

Počet účastníkov: 12

2014

2. Škola chirurgie sietnice a sklovca 

Počet účastníkov: 14

2013

1. Škola chirurgie sietnice a sklovca 

Počet účastníkov: 12