ŠMO

ŠKOLA MIKROCHIRUGIE OKA

Oftal, Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen
a Výučbové centrum ŠN Oftal vo Zvolene

Vás pozývajú na

XII. Školu mikrochirurgie oka pre začiatočníkov
a pre pokročilých 2023

Prehrať video

VIDEO ŠMO 2019

Termín:

Máj – Jún 2023

Účastnícky poplatok:

začiatočníci 300€, pokročilí 500€

Počet účastníkov: 10
Podujatie bude hodnotené kreditmi CME

Témy prednášok a praktík pre začiatočníkov

Základy mikrochirurgie oka
Ovládanie operačného mikroskopu a operačných prístrojov
Intravitreálne aplikácie liečiv a základy chirurgie katarakty
Techniky šitia rán rohovky, spojovky a skléry
LIVE SURGERY počas celého kurzu, ON LINE KURZ a inštruktážne videá neobmedzene

Témy prednášok a praktík pre pokročilých

Prevencia komplikácií operácie katarakty
Nácvik prednej vitrektómie
Nácvik explantácie a reimplantácie VOŠ
Komplikácie pseudofakie
LIVE SURGERY počas celého kurzu, ON LINE KURZ a inštruktážne videá neobmedzene

 

Publikácia Školy mikrochirurgie oka OPERÁCIA KATARAKTY je pripravená pre každého účastníka ŠMO.

Ostatní záujemci, získajú bližšie info na: oftal@oftal.sk

Milé kolegyne a kolegovia,
odkedy sme v roku 2012 zaradili do programu Vedeckých pracovných dní Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti praktickú výuku intravitreálnych aplikácií, vy-tvorili sme postupne veľmi úspešné samostatné podujatie na nácvik mikrochirurgických zručností, Školu mikrochirurgie oka (ŠMO).

Tvorivá atmosféra podujatia, nadšené ohlasy a záujem, boli pre nás neutíchajúcou inšpiráci-ou. Program školy sa modifikoval podľa potrieb a pripomienok účastníkov. Najväčší záujem býval samozrejme o praktickú časť, preto sme postupne redukovali teoretickú časť tak, aby zostal čo najväčší priestor pre praktiká. Odborné prednášky sme postupne presunuli do pro-gramu nadväzujúcich vedeckých pracovných dní VRS, preto sme všetkým účastníkom školy vrelo odporúčali pokračovať v účasti na tomto podujatí. Postupne sme rozšírili aj počet pra-covísk a lektorov. Na posledných ročníkoch ŠMO sa pracovalo samostatne na 10 pracovis-kách, kde boli pripravené nástroje a materiál na nácvik incíznej techniky, techniky atrauma-tického šitia, techniky chirurgie katarakty, glaukómu, intravitreálnej aplikácie liečiv a aj na zavádzanie troakárov na pars plana vitrektómiu. Okrem tradičných kurzov a praktík prebie-hal aj živý prenos operácií priamo z operačnej sály.

Pre pandémiu COVID 19 sa ŠMO v plánovanom termíne na jar 2020 a 2021 nemohla konať. Bol vyhlásený stav núdze a karanténa, vďaka ktorej uzrela svetlo sveta aspoň naša dlho pri-pravovaná publikácia: Škola mikrochirurgie oka, operácia katarakty. V lete sme doháňali za-meškané, na jeseň nás dobehla druhá vlna pandémie a až v zime sme našli pandemické rie-šenie realizácie ŠMO. Pripravili sme individuálne tréningy a mini kurzy v skupinkách pre štyri osoby. Boli to kurzy pre začiatočníkov, pokročilých aj pre operačné sestry.

Tento rok sme veľmi šťastný, lebo sa nám podarilo realizovať ŠMO 2022 pre prihlásených účastníkov prezenčným spôsobom vo zvyčajnom termíne aj rozsahu. Znovu sme mali plnú poslucháreň pozitívnej energie nadšených účastníkov, lektorov a skvelého podporného tech-nického tímu. 

Ďakujeme za Vašu účasť a pozitívne ohlasy. Tešíme sa z Vašich pokrokov. Dovi-denia nabudúce.

MUDr. Marta Ondrejková, PhD a kolektív lektorov

HISTÓRIA ŠMO

2020

8. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 8

[/one_full]

2019

7. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 12

2018

6. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 22

2017

5. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 22

2016

4. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 12

2015

3. Škola chirurgie sietnice a sklovca 

Počet účastníkov: 12

2014

2. Škola chirurgie sietnice a sklovca 

Počet účastníkov: 14

2013

1. Škola chirurgie sietnice a sklovca 

Počet účastníkov: 12