ŠMO

ŠKOLA MIKROCHIRUGIE OKA

*|MC:SUBJECT|*
Oftal, Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen
a Výučbové centrum ŠN Oftal vo Zvolene

Vás pozývajú na

XI. Školu mikrochirurgie oka pre začiatočníkov
a pre pokročilých

Vídeo: ŠMO 2019
Záväzná PRIHLÁŠKA
Termín:
11. 5. - 12. 5. 2022 (začiatočníci) a 13. 5. 2022 (pokročilí)

Miesto konania:
Výučbové centrum ŠN Oftal
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

Účastnícky poplatok:
začiatočníci 300€, pokročilí 500€
 
Počet účastníkov: 10
Podujatie bude hodnotené kreditmi CME
Program: denne od 9.00 – 17.00, v piatok do 15.00
 
Témy prednášok a praktík pre začiatočníkov
  • Základy mikrochirurgie oka
  • Ovládanie operačného mikroskopu a operačných prístrojov
  • Intravitreálne aplikácie liečiv a základy chirurgie katarakty
  • Techniky šitia rán rohovky, spojovky a skléry
LIVE SURGERY počas celého kurzu, ON LINE KURZ a inštruktážne videá neobmedzene
 
Témy prednášok a praktík pre pokročilých
  • Prevencia komplikácií operácie katarakty
  • Nácvik prednej vitrektómie
  • Nácvik explantácie a reimplantácie VOŠ
  • Komplikácie pseudofakie
LIVE SURGERY počas celého kurzu, ON LINE KURZ a inštruktážne videá neobmedzene
 
Organizácia podujatia: Tajpan
Facebook
Website
Email
ZAČAŤ ONLINE KURZ

Milé kolegyne a kolegovia,

odkedy sme v roku 2012 zaradili do programu Vedeckých pracovných dní Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti praktickú výuku intravitreálnych aplikácií, vytvorili sme postupne veľmi úspešné samostatné podujatie na nácvik mikrochirurgických zručností, Školu mikrochirurgie oka (ŠMO).
Tvorivá atmosféra podujatia, nadšené ohlasy a záujem, boli pre nás neutíchajúcou inšpiráciou. Program školy sa modifikoval podľa potrieb a pripomienok účastníkov. Najväčší záujem býval samozrejme o praktickú časť, preto sme postupne redukovali teoretickú časť tak, aby zostal čo najväčší priestor pre praktiká. Odborné prednášky sme postupne presunuli do programu nadväzujúcich vedeckých pracovných dní VRS, preto sme všetkým účastníkom školy vrelo odporúčali pokračovať v účasti na tomto podujatí. Postupne sme rozšírili aj počet pracovísk a lektorov. Na posledných ročníkoch ŠMO sa pracovalo samostatne na 10 pracoviskách, kde boli pripravené nástroje a materiál na nácvik incíznej techniky, techniky atraumatického šitia, techniky chirurgie katarakty, glaukómu, intravitreálnej aplikácie liečiv a aj na zavádzanie troakárov na pars plana vitrektómiu. Okrem tradičných kurzov a praktík prebiehal aj živý prenos operácií priamo z operačnej sály.
Pre pandémiu COVID 19 sa ŠMO v plánovanom termíne, na jar 2020, nemohla konať. Bol vyhlásený stav núdze a karanténa, vďaka ktorej uzrela svetlo sveta aspoň naša dlho pripravovaná publikácia: Škola mikrochirurgie oka, operácia katarakty. V lete sme doháňali zameškané a na jeseň nás dobehla druhá vlna pandémie. ŠMO 2020 v plánovanom rozsahu sme museli definitívne odvolať. Nakoniec, až v zime sme našli pandemické riešenie realizácie ŠMO. Pripravili sme mini kurzy v skupinkách pre štyri osoby. Boli to kurzy pre začiatočníkov, pokročilých aj pre operačné sestry. Stretávali sme sa denne na dve hodiny pri individuálnych tréningoch. Prasacie oči, ktoré sa nedali doviezť z ČR, sme nahradili umelými očami a kuracou kožou. Prednášky nahradilo samoštúdium našej novej knihy.

Keď píšem tieto riadky, je už jar 2021. Stále trvá druhá vlna pandémie, stav núdze a stav mimoriadneho nasadenia. Na tradičnú ŠMO v roku 2021 sa nedá ani pomyslieť. Po vlaňajších skúsenostiach s vývojom pandémie pokračujeme len v individuálnych tréningoch pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Podmienkou účasti je negatívna cestovateľská, kontaktná a symptomatická anamnéza, aktuálny negatívny PCR test, ROR a dodržanie karantény pred a počas tréningu. Bližšie informácie a prihlasovanie na adrese: ondrejkova@oftal.sk

MUDr. Marta Ondrejková, PhD a kolektív lektorov

Publikácia Školy mikrochirurgie oka

OPERÁCIA KATARAKTY

je pripravená pre každého účastníka ŠMO.

Ostatní záujemci, získajú bližšie info na: oftal@oftal.sk

HISTÓRIA ŠMO

2020

8. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 8

2019

7. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 12

2018

6. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 22

2017

5. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 22

2016

4. Škola mikrochirurgie oka  

Počet účastníkov: 12

2015

3. Škola chirurgie sietnice a sklovca 

Počet účastníkov: 12

2014

2. Škola chirurgie sietnice a sklovca 

Počet účastníkov: 14

2013

1. Škola chirurgie sietnice a sklovca 

Počet účastníkov: 12