PRE ODBORNÍKA

PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

1 ddb61b38fc
Thumbnail for 2020-Gajdošová-M-Pejchalová-R-Ondrejková-M-5-rokov-antiVEGF-u-VOS.pdf2020-Gajdošová-M-Pejchalová-R-Ondrejková-M-5-rokov-antiVEGF-u-VOS.pdf

Thumbnail for 2020-Gajdošová-M-Inverted-Flap-kazuistika.pdf2020-Gajdošová-M-Inverted-Flap-kazuistika.pdf

Thumbnail for 2020-Gajdošová-M-Eylea-v-liečbe-DEM-4-roky.pdf2020-Gajdošová-M-Eylea-v-liečbe-DEM-4-roky.pdf

Thumbnail for 2019-Pejchalová-TAE-vs-PRN-24-mesiacov.pdf2019-Pejchalová-TAE-vs-PRN-24-mesiacov.pdf

Thumbnail for 2019-Pejchalová-Gajdošová-Ondrejková-Dlhodobé-účinky-anti-VEGF-v-liečbe-vlhkej-formy-VPDM-so-seróznou-abláciou-RPE-SARPE_.pdf2019-Pejchalová-Gajdošová-Ondrejková-Dlhodobé-účinky-anti-VEGF-v-liečbe-vlhkej-formy-VPDM-so-seróznou-abláciou-RPE-SARPE_.pdf

Thumbnail for 2019-Pejchalová-Ako-sa-zmenili-dôkazy-o účinnosti-antiVEGF-v liečbe-vlhkej-formy-VPDM-po-štúdii-RIVAL.pdf2019-Pejchalová-Ako-sa-zmenili-dôkazy-o účinnosti-antiVEGF-v liečbe-vlhkej-formy-VPDM-po-štúdii-RIVAL.pdf

Thumbnail for 2019-Ondrejková-ročné-skúsenosti-so-šošovkou-Clareon-AutonoMe.pdf2019-Ondrejková-ročné-skúsenosti-so-šošovkou-Clareon-AutonoMe.pdf

Thumbnail for 2019-Ondrejková-Pejchalová-novinky-v-činnosti-aplikačného-centra.pdf2019-Ondrejková-Pejchalová-novinky-v-činnosti-aplikačného-centra.pdf

Thumbnail for 2019-Ondrejková-Následky-tupého-poranenia-oka.pdf2019-Ondrejková-Následky-tupého-poranenia-oka.pdf

Thumbnail for 2019-Ondrejková-Katriňáková-Suprachorioidálna-hemorágia.pdf2019-Ondrejková-Katriňáková-Suprachorioidálna-hemorágia.pdf

Thumbnail for 2019-Ondrejková-Gajdošová-10-rokov-činnosti-VRS.pdf2019-Ondrejková-Gajdošová-10-rokov-činnosti-VRS.pdf

Thumbnail for 2019-Ondrejková-Farraová-novinky-v-činnosti-glaukómovej-ambulancie.pdf2019-Ondrejková-Farraová-novinky-v-činnosti-glaukómovej-ambulancie.pdf

Thumbnail for 2019-Ondrejková-a-kol_-Implantácia-torických-vnútroočných-šošoviek-pri-operácii-katarakty.pdf2019-Ondrejková-a-kol_-Implantácia-torických-vnútroočných-šošoviek-pri-operácii-katarakty.pdf

Thumbnail for 2019-Hromníková-N-antiVEGF-v-liečbe-hemor-SRNV.pdf2019-Hromníková-N-antiVEGF-v-liečbe-hemor-SRNV.pdf

Thumbnail for 2019-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-a-kol_-Eylea-v-liečbe-DEM-3-rok.pdf2019-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-a-kol_-Eylea-v-liečbe-DEM-3-rok.pdf

Thumbnail for 2019-Gajdošová-M_-Myopické-makulopatie.pdf2019-Gajdošová-M_-Myopické-makulopatie.pdf

Thumbnail for 2019-Gajdošová-M_-Manažment-traumatických-dier-makuly.pdf2019-Gajdošová-M_-Manažment-traumatických-dier-makuly.pdf

Thumbnail for 2019-Gajdošová-M-Timing-antiVEGF-liečby.pdf2019-Gajdošová-M-Timing-antiVEGF-liečby.pdf

Thumbnail for 2019-Gajdošová-Katriňáková-L_-RAP-abstrakt.pdf2019-Gajdošová-Katriňáková-L_-RAP-abstrakt.pdf

Thumbnail for 2018-Pejchalová-R_-Gajdošová-M_-Myop_-SRNV.pdf2018-Pejchalová-R_-Gajdošová-M_-Myop_-SRNV.pdf

Thumbnail for 2018-Pejchalová-R_-Gajdošová-M_-Dlhotrvajúci-edém-TZN-1.pdf2018-Pejchalová-R_-Gajdošová-M_-Dlhotrvajúci-edém-TZN-1.pdf

Thumbnail for 2018-Pejchalová-R-Gajdošová-M-OCT-angiografia-v-reálnej-klinickej-praxi.pdf2018-Pejchalová-R-Gajdošová-M-OCT-angiografia-v-reálnej-klinickej-praxi.pdf

Thumbnail for 2018-Ondrejková-nový-zobrazovací-plánovací-a-navádzací-systém-pri-chirurgii-katarakty.pdf2018-Ondrejková-nový-zobrazovací-plánovací-a-navádzací-systém-pri-chirurgii-katarakty.pdf

Thumbnail for 2018-Ondrejková-a-kol-Kazuistiky-implantácie-torických-vnútroočných-šošoviek.pdf2018-Ondrejková-a-kol-Kazuistiky-implantácie-torických-vnútroočných-šošoviek.pdf

Thumbnail for 2018-Gajdošová-Ondrejková-myopické-makulopatie.pdf2018-Gajdošová-Ondrejková-myopické-makulopatie.pdf

Thumbnail for 2018-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-Ondrejková-M-Ozurdex-v-liečbe-DEM.pdf2018-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-Ondrejková-M-Ozurdex-v-liečbe-DEM.pdf

Thumbnail for 2018-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-Aflibercept-v-liečbe-DEM.pdf2018-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-Aflibercept-v-liečbe-DEM.pdf

Thumbnail for 2018-Gajdošová-M_-Hromníková-N_-MacTel.pdf2018-Gajdošová-M_-Hromníková-N_-MacTel.pdf

Thumbnail for 2018-Gajdošová-M-5-ročné-výsledky-antiVEGF-v-iečbe-VPDM.pdf2018-Gajdošová-M-5-ročné-výsledky-antiVEGF-v-iečbe-VPDM.pdf

Thumbnail for 2018-Gajdošová-Katriňáková-Liečba-sekundárnej-CNV-pri-traumatickej-ruptúre-choroidey_.pdf2018-Gajdošová-Katriňáková-Liečba-sekundárnej-CNV-pri-traumatickej-ruptúre-choroidey_.pdf

Thumbnail for 2017-vývoj-IVT-na-Slovensku.pdf2017-vývoj-IVT-na-Slovensku.pdf

Thumbnail for 2017-Petrášová-B_-Liečba-pokročilého-glaukómu.pdf2017-Petrášová-B_-Liečba-pokročilého-glaukómu.pdf

Thumbnail for 2017-Ondrejková-M_-Dlhodobé-výsledky-liečby-VPDM-register_1.pdf2017-Ondrejková-M_-Dlhodobé-výsledky-liečby-VPDM-register_1.pdf

Thumbnail for 2017-Ondrejková-M_-Dlhodobé-výsledky-liečby-DEM-z-registra-IVT-liečby.pdf2017-Ondrejková-M_-Dlhodobé-výsledky-liečby-DEM-z-registra-IVT-liečby.pdf

Thumbnail for 2017-Ondrejková-Gajdošová-Pejchalová-SMO-IVT.pdf2017-Ondrejková-Gajdošová-Pejchalová-SMO-IVT.pdf

Thumbnail for 2017-Ondrejková-Gajdošová-Kazuistika-ivt-liečby-vlhkej-formy-VPDM-a-DEM-v-kombinácii-s-poruchou-VM-rozhrania.pdf2017-Ondrejková-Gajdošová-Kazuistika-ivt-liečby-vlhkej-formy-VPDM-a-DEM-v-kombinácii-s-poruchou-VM-rozhrania.pdf

Thumbnail for 2017-Ondrejková-a-kol_-Implantácia-torických-vnútroočných-šošoviek-pri-operácii-katarakty.pdf2017-Ondrejková-a-kol_-Implantácia-torických-vnútroočných-šošoviek-pri-operácii-katarakty.pdf

Thumbnail for 2017-Kukučkova-Kubišová-implantácia-IQ-šošovky-systémom-Ultrasert.pdf2017-Kukučkova-Kubišová-implantácia-IQ-šošovky-systémom-Ultrasert.pdf

Thumbnail for 2017-Katriňáková-L_-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-SRNV-pri-rupture-choroideae.pdf2017-Katriňáková-L_-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-SRNV-pri-rupture-choroideae.pdf

Thumbnail for 2017-Hromníková-N_-a-kol_-Účinnosť-monoterapie-ivt-anti-VEGF-v-liečbe-hemoragickej-SRNV.pdf2017-Hromníková-N_-a-kol_-Účinnosť-monoterapie-ivt-anti-VEGF-v-liečbe-hemoragickej-SRNV.pdf

Thumbnail for 2017-Hromníková-N-Gajdošová-M-Polypoidná-choroidálna-vaskulopatia.pdf2017-Hromníková-N-Gajdošová-M-Polypoidná-choroidálna-vaskulopatia.pdf

Thumbnail for 2017-Gajdošová-Ondrejková-Kazuistika-liečby-edému-makuly-u-pacienta-s-PGOU-a-oklúziou-centrálnej-vény-sietnice.pdf2017-Gajdošová-Ondrejková-Kazuistika-liečby-edému-makuly-u-pacienta-s-PGOU-a-oklúziou-centrálnej-vény-sietnice.pdf

Thumbnail for 2017-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Petrášová-B_-Liečba-chronického-DEM.pdf2017-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Petrášová-B_-Liečba-chronického-DEM.pdf

Thumbnail for 2017-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Kazuistiky-liečby-PDR.pdf2017-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Kazuistiky-liečby-PDR.pdf

Thumbnail for 2017-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Hromníková-N_-Euretina-RVO.pdf2017-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Hromníková-N_-Euretina-RVO.pdf

Thumbnail for 2017-Gajdošová-M_-Nové-možnosti-liečby-PDR.pdf2017-Gajdošová-M_-Nové-možnosti-liečby-PDR.pdf

Thumbnail for 2017-Gajdošová-M_-EURETINA-guidelines-pre-manažment-DEM.pdf2017-Gajdošová-M_-EURETINA-guidelines-pre-manažment-DEM.pdf

Thumbnail for 2017-Gajdošová-M_-5-ročné-výsledky-antiVEGF-v-liečbe-VPDM.pdf2017-Gajdošová-M_-5-ročné-výsledky-antiVEGF-v-liečbe-VPDM.pdf

Thumbnail for 2017-Gajdošová-M-Hromníková-N_-PCV.pdf2017-Gajdošová-M-Hromníková-N_-PCV.pdf

Thumbnail for 2016-Petrášová-Gajdošová-Sekundárny-neovaskulárny-glaukóm.pdf2016-Petrášová-Gajdošová-Sekundárny-neovaskulárny-glaukóm.pdf

Thumbnail for 2016-Pejchalová-gajdošová-a-kol_-Účinnosť-liečby-vlhkej-formy-VPDM-ranibizumabom-v-režime-PRN-a-TAE_-24-mesačné-výsledky_.pdf2016-Pejchalová-gajdošová-a-kol_-Účinnosť-liečby-vlhkej-formy-VPDM-ranibizumabom-v-režime-PRN-a-TAE_-24-mesačné-výsledky_.pdf

Thumbnail for 2016-Pejchalová-a-spol-Treat-and-extend-režim-v-liečbe-VPDM_.pdf2016-Pejchalová-a-spol-Treat-and-extend-režim-v-liečbe-VPDM_.pdf

Thumbnail for 2016-Ondrejková-Siváková-IFS.pdf2016-Ondrejková-Siváková-IFS.pdf

Thumbnail for 2016-Ondrejková-Petrášová-nové-možnosti-liečby-bolesti-a-zápalu-po-operácii-katarakty.pdf2016-Ondrejková-Petrášová-nové-možnosti-liečby-bolesti-a-zápalu-po-operácii-katarakty.pdf

Thumbnail for 2016-Ondrejková-a-spol-Operácia-katarakty-pri-glaukóme.pdf2016-Ondrejková-a-spol-Operácia-katarakty-pri-glaukóme.pdf

Thumbnail for 2016-Gajdošová-Ruptura-RPE.pdf2016-Gajdošová-Ruptura-RPE.pdf

Thumbnail for 2016-Gajdošová-Pejchalová-Účinnosť-antiVEGF-liečby-vlhkej-formy-VPDM-so-seróznou-abláciou-RPE-SARPE_.pdf2016-Gajdošová-Pejchalová-Účinnosť-antiVEGF-liečby-vlhkej-formy-VPDM-so-seróznou-abláciou-RPE-SARPE_.pdf

Thumbnail for 2016-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-Ondrejková-M-TAEv-liečbe-DEM.pdf2016-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-Ondrejková-M-TAEv-liečbe-DEM.pdf

Thumbnail for 2016-Gajdošová-M_-Hromníková-N_-Venózne-oklúzie-sietnice.pdf2016-Gajdošová-M_-Hromníková-N_-Venózne-oklúzie-sietnice.pdf

Thumbnail for 2015-Ondrejková-Siváková-vplyv-krátkodobého-vyradenia-Ablokatorov-na-výskyt-IFS-pri-operácii-katarakty.pdf2015-Ondrejková-Siváková-vplyv-krátkodobého-vyradenia-Ablokatorov-na-výskyt-IFS-pri-operácii-katarakty.pdf

Thumbnail for 2015-Ondrejková-NSA.pdf2015-Ondrejková-NSA.pdf

Thumbnail for 2015-Kyseľová-Pohánkova-Ondrejková-Prevencia-VPDM-pri-operácii-katarakty.pdf2015-Kyseľová-Pohánkova-Ondrejková-Prevencia-VPDM-pri-operácii-katarakty.pdf

Thumbnail for 2015-Gajdošová-M-Ondrejková-M-a-kol_-Ozurdex-v-SR-výsledky.pdf2015-Gajdošová-M-Ondrejková-M-a-kol_-Ozurdex-v-SR-výsledky.pdf

Thumbnail for 2014-Ondrejková-VR-škola-komplikovaná-katarakta.pdf2014-Ondrejková-VR-škola-komplikovaná-katarakta.pdf

Thumbnail for 2014-Ondrejková-nové-možnosti-efektívnej-bezpečnej-a-šetrnejšie-operácie-katarakty.pdf2014-Ondrejková-nové-možnosti-efektívnej-bezpečnej-a-šetrnejšie-operácie-katarakty.pdf

Thumbnail for 2014-Ondrejková-M_-ProVens-prevencia-v-liečbe-DR.pdf2014-Ondrejková-M_-ProVens-prevencia-v-liečbe-DR.pdf

Thumbnail for 2014-Ondrejková-M-Odlúpenie-sietnice_(1).pdf2014-Ondrejková-M-Odlúpenie-sietnice_(1).pdf

Thumbnail for 2014-Ondrejková-M-Odlúpenie-sietnice.pdf2014-Ondrejková-M-Odlúpenie-sietnice.pdf

Thumbnail for 2014-Ondrejková-Gajdošová-Jančo-Nová-alternatíva-chirurgickej-liečby-VMT-a-diery-makuly_.pdf2014-Ondrejková-Gajdošová-Jančo-Nová-alternatíva-chirurgickej-liečby-VMT-a-diery-makuly_.pdf

Thumbnail for 2014-Ondrejková-Chirurgia-odlúpenia-sietnice.pdf2014-Ondrejková-Chirurgia-odlúpenia-sietnice.pdf

Thumbnail for 2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-VMTS.pdf2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-VMTS.pdf

Thumbnail for 2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-MH.pdf2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-MH.pdf

Thumbnail for 2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-MH-1.pdf2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-MH-1.pdf

Thumbnail for 2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-DEM.pdf2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-DEM.pdf

Thumbnail for 2014-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_Diabetická-makulopatia-nové-trendy-liečby.pdf2014-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_Diabetická-makulopatia-nové-trendy-liečby.pdf

Thumbnail for 2014-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Výsledky-RC.pdf2014-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Výsledky-RC.pdf

Thumbnail for 2014-Gajdošová-M_-antiVEGF-v-liečbe-DEM.pdf2014-Gajdošová-M_-antiVEGF-v-liečbe-DEM.pdf

Thumbnail for 2014-Gajdošová-M_-Angiomatosis-retinae_abstrakt_LM.pdf2014-Gajdošová-M_-Angiomatosis-retinae_abstrakt_LM.pdf

Thumbnail for 2014-Gajdošová-Kyseľová-VR-škola-zadné-uveitídy.pdf2014-Gajdošová-Kyseľová-VR-škola-zadné-uveitídy.pdf

Thumbnail for 2013-Ondrejková-Mráz-blokové-excízie-MM.pdf2013-Ondrejková-Mráz-blokové-excízie-MM.pdf

Thumbnail for 2013-Ondrejková-a-kol-Vývoj-štandardnej-korekcie-afakie.pdf2013-Ondrejková-a-kol-Vývoj-štandardnej-korekcie-afakie.pdf

Thumbnail for 2013-Gajdošová-Siváková-Ondrejková-NVD-pri-juvenilnej-reumatoidnej-artritíde.pdf2013-Gajdošová-Siváková-Ondrejková-NVD-pri-juvenilnej-reumatoidnej-artritíde.pdf

Thumbnail for 2013-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Stratégia-liečby-DEM.pdf2013-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Stratégia-liečby-DEM.pdf

Thumbnail for 2013-Gajdošová-M_-Ondrejková-M-Prínos-OCT-v-liečbe-DEM.pdf2013-Gajdošová-M_-Ondrejková-M-Prínos-OCT-v-liečbe-DEM.pdf

Thumbnail for 2012-Slizová-Kňazíková-Prínos-24-hodinového-monitorovania-VOT.pdf2012-Slizová-Kňazíková-Prínos-24-hodinového-monitorovania-VOT.pdf

Thumbnail for 2012-Slizová-Gajdošová-Intravitreálna-aplikácia-Triamu.pdf2012-Slizová-Gajdošová-Intravitreálna-aplikácia-Triamu.pdf

Thumbnail for 2012-Ondrejková-Kyseľova-porovnanie-účinnosti-Faka.pdf2012-Ondrejková-Kyseľova-porovnanie-účinnosti-Faka.pdf

Thumbnail for 2012-Ondrejková-Gajdošová-Siváková-Účinnosť-monoterapie-ivt-anti-VEGF-v-liečbe-hemoragickej-SRNV.pdf2012-Ondrejková-Gajdošová-Siváková-Účinnosť-monoterapie-ivt-anti-VEGF-v-liečbe-hemoragickej-SRNV.pdf

Thumbnail for 2012-Kyseľová-Ondrejková-chirurgicky-indikovaný-astigmatizmu-po-operácii-katarakty.pdf2012-Kyseľová-Ondrejková-chirurgicky-indikovaný-astigmatizmu-po-operácii-katarakty.pdf

Thumbnail for 2012-Gajdošová-Výsledky-liečby-CSCHR.pdf2012-Gajdošová-Výsledky-liečby-CSCHR.pdf

Thumbnail for 2012-Gajdošová-Ondrejková-Liečba-antiVEGF-v-tehotenstve.pdf2012-Gajdošová-Ondrejková-Liečba-antiVEGF-v-tehotenstve.pdf

Thumbnail for 2012-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Účinnosť-liečby-venóznych-oklúzií-sietnice-bevacizumabom.pdf2012-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Účinnosť-liečby-venóznych-oklúzií-sietnice-bevacizumabom.pdf

Thumbnail for 2012-gajdošová-M_-Liečba-antiVEGF-vo-fertilnom-vekuMartin_okt__2012.pdf2012-gajdošová-M_-Liečba-antiVEGF-vo-fertilnom-vekuMartin_okt__2012.pdf

Thumbnail for 2011-Šváčová-STRABIZMUS.pdf2011-Šváčová-STRABIZMUS.pdf

Thumbnail for 2011-Siváková-Gajdošová-Ondrejková-Keratitída-u-nositeľov-KŠ.pdf2011-Siváková-Gajdošová-Ondrejková-Keratitída-u-nositeľov-KŠ.pdf

Thumbnail for 2011-Ondrejková-Gajdošová-prevencia-pooperačnej-endoftalmitídy.pdf2011-Ondrejková-Gajdošová-prevencia-pooperačnej-endoftalmitídy.pdf

Thumbnail for 2011-Lysina-Pohánková-Ondrejková-Účinnosť-fixnej-kombinácie-v-liečbe-glaukómu.pdf2011-Lysina-Pohánková-Ondrejková-Účinnosť-fixnej-kombinácie-v-liečbe-glaukómu.pdf

Thumbnail for 2011-Kyseľová-Ondrejková-Nové-možnosti-skríningu-refrakčných-porúch-v-detskom-veku.pdf2011-Kyseľová-Ondrejková-Nové-možnosti-skríningu-refrakčných-porúch-v-detskom-veku.pdf

Thumbnail for 2011-Kyseľova-Siváková-Ondrejková-poruchy-spánku-a-žlté-šošovky-realita-a-mýty.pdf2011-Kyseľova-Siváková-Ondrejková-poruchy-spánku-a-žlté-šošovky-realita-a-mýty.pdf

Thumbnail for 2011-Keratitídy-97-2003.pdf2011-Keratitídy-97-2003.pdf

Thumbnail for 2010-Vplyv-šošoviek-so-žltým-filtrom-na-spánok.pdf2010-Vplyv-šošoviek-so-žltým-filtrom-na-spánok.pdf

Thumbnail for 2010-Porubská-a-spol_-Režim-pacienta-po-operácii-sietnice-a-sklovca.pdf2010-Porubská-a-spol_-Režim-pacienta-po-operácii-sietnice-a-sklovca.pdf

Thumbnail for 2010-Ondrejková-Porovnanie-účinnosti-torzného-a-longitudinálneho-faka.pdf2010-Ondrejková-Porovnanie-účinnosti-torzného-a-longitudinálneho-faka.pdf

Thumbnail for 2010-Ondrejková-Lysina-Naše-výsledky-chirurgickej-liečby-glaukómu.pdf2010-Ondrejková-Lysina-Naše-výsledky-chirurgickej-liečby-glaukómu.pdf

Thumbnail for 2010-Ondrejková-Kyseľová-Lysina-Skríning-refrakčných-porúch-v-detskom-veku.pdf2010-Ondrejková-Kyseľová-Lysina-Skríning-refrakčných-porúch-v-detskom-veku.pdf

Thumbnail for 2010-Gajdošová-Ondrejková-Nové-indikácie-anti-VEGF.pdf2010-Gajdošová-Ondrejková-Nové-indikácie-anti-VEGF.pdf

Thumbnail for 2009-Prevencia-endoftalmitídy.pdf2009-Prevencia-endoftalmitídy.pdf

Thumbnail for 2009-Ondrejková-Prevencia-VPDM-pri-operácii-katarakty.pdf2009-Ondrejková-Prevencia-VPDM-pri-operácii-katarakty.pdf

Thumbnail for 2009-Ondrejková-M_-režim-pacienta-pred-a-po-operácii-sietnice-a-sklovca.pdf2009-Ondrejková-M_-režim-pacienta-pred-a-po-operácii-sietnice-a-sklovca.pdf

Thumbnail for 2009-Gajdošová-Ondrejková-Primárny-intraokulárny-lymfóm.pdf2009-Gajdošová-Ondrejková-Primárny-intraokulárny-lymfóm.pdf

Thumbnail for 2008-Ondrejková-Gajdošová-Lysina-Frekvencia-operácie-sekundárnej-katarakty-na-našom-pracovisku.pdf2008-Ondrejková-Gajdošová-Lysina-Frekvencia-operácie-sekundárnej-katarakty-na-našom-pracovisku.pdf

Thumbnail for 2008-Frekvencia-operácií-sekundárnej-katarakty-na-našom-pracovisku.pdf2008-Frekvencia-operácií-sekundárnej-katarakty-na-našom-pracovisku.pdf

Thumbnail for 2007-Ondrejková-novinky-menežmentu-operácie-katarakty.pdf2007-Ondrejková-novinky-menežmentu-operácie-katarakty.pdf

Thumbnail for 2007-Nový-menežment-chirurgie-katarakty.pdf2007-Nový-menežment-chirurgie-katarakty.pdf

Thumbnail for 2006-Ondrejková-Burst-technika-fakoemulzifikácie.pdf2006-Ondrejková-Burst-technika-fakoemulzifikácie.pdf

Thumbnail for 2006-Kubišová-B_-Slobodníková-L_-Gajdošová-MIVT-aplikácia-Triam.pdf2006-Kubišová-B_-Slobodníková-L_-Gajdošová-MIVT-aplikácia-Triam.pdf

Thumbnail for 2006-Burst-technika-fakoemulzifikácie.pdf2006-Burst-technika-fakoemulzifikácie.pdf

117

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

2020-Gajdošová-M-Pejchalová-R-Ondrejková-M-5-rokov-antiVEGF-u-VOS.pdf
2020-Gajdošová-M-Inverted-Flap-kazuistika.pdf
2020-Gajdošová-M-Eylea-v-liečbe-DEM-4-roky.pdf
2019-Pejchalová-TAE-vs-PRN-24-mesiacov.pdf
2019-Pejchalová-Gajdošová-Ondrejková-Dlhodobé-účinky-anti-VEGF-v-liečbe-vlhkej-formy-VPDM-so-seróznou-abláciou-RPE-SARPE_.pdf
2019-Pejchalová-Ako-sa-zmenili-dôkazy-o účinnosti-antiVEGF-v liečbe-vlhkej-formy-VPDM-po-štúdii-RIVAL.pdf
2019-Ondrejková-ročné-skúsenosti-so-šošovkou-Clareon-AutonoMe.pdf
2019-Ondrejková-Pejchalová-novinky-v-činnosti-aplikačného-centra.pdf
2019-Ondrejková-Následky-tupého-poranenia-oka.pdf
2019-Ondrejková-Katriňáková-Suprachorioidálna-hemorágia.pdf
2019-Ondrejková-Gajdošová-10-rokov-činnosti-VRS.pdf
2019-Ondrejková-Farraová-novinky-v-činnosti-glaukómovej-ambulancie.pdf
2019-Ondrejková-a-kol_-Implantácia-torických-vnútroočných-šošoviek-pri-operácii-katarakty.pdf
2019-Hromníková-N-antiVEGF-v-liečbe-hemor-SRNV.pdf
2019-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-a-kol_-Eylea-v-liečbe-DEM-3-rok.pdf
2019-Gajdošová-M_-Myopické-makulopatie.pdf
2019-Gajdošová-M_-Manažment-traumatických-dier-makuly.pdf
2019-Gajdošová-M-Timing-antiVEGF-liečby.pdf
2019-Gajdošová-Katriňáková-L_-RAP-abstrakt.pdf
2018-Pejchalová-R_-Gajdošová-M_-Myop_-SRNV.pdf
2018-Pejchalová-R_-Gajdošová-M_-Dlhotrvajúci-edém-TZN-1.pdf
2018-Pejchalová-R-Gajdošová-M-OCT-angiografia-v-reálnej-klinickej-praxi.pdf
2018-Ondrejková-nový-zobrazovací-plánovací-a-navádzací-systém-pri-chirurgii-katarakty.pdf
2018-Ondrejková-a-kol-Kazuistiky-implantácie-torických-vnútroočných-šošoviek.pdf
2018-Gajdošová-Ondrejková-myopické-makulopatie.pdf
2018-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-Ondrejková-M-Ozurdex-v-liečbe-DEM.pdf
2018-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-Aflibercept-v-liečbe-DEM.pdf
2018-Gajdošová-M_-Hromníková-N_-MacTel.pdf
2018-Gajdošová-M-5-ročné-výsledky-antiVEGF-v-iečbe-VPDM.pdf
2018-Gajdošová-Katriňáková-Liečba-sekundárnej-CNV-pri-traumatickej-ruptúre-choroidey_.pdf
2017-vývoj-IVT-na-Slovensku.pdf
2017-Petrášová-B_-Liečba-pokročilého-glaukómu.pdf
2017-Ondrejková-M_-Dlhodobé-výsledky-liečby-VPDM-register_1.pdf
2017-Ondrejková-M_-Dlhodobé-výsledky-liečby-DEM-z-registra-IVT-liečby.pdf
2017-Ondrejková-Gajdošová-Pejchalová-SMO-IVT.pdf
2017-Ondrejková-Gajdošová-Kazuistika-ivt-liečby-vlhkej-formy-VPDM-a-DEM-v-kombinácii-s-poruchou-VM-rozhrania.pdf
2017-Ondrejková-a-kol_-Implantácia-torických-vnútroočných-šošoviek-pri-operácii-katarakty.pdf
2017-Kukučkova-Kubišová-implantácia-IQ-šošovky-systémom-Ultrasert.pdf
2017-Katriňáková-L_-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-SRNV-pri-rupture-choroideae.pdf
2017-Hromníková-N_-a-kol_-Účinnosť-monoterapie-ivt-anti-VEGF-v-liečbe-hemoragickej-SRNV.pdf
2017-Hromníková-N-Gajdošová-M-Polypoidná-choroidálna-vaskulopatia.pdf
2017-Gajdošová-Ondrejková-Kazuistika-liečby-edému-makuly-u-pacienta-s-PGOU-a-oklúziou-centrálnej-vény-sietnice.pdf
2017-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Petrášová-B_-Liečba-chronického-DEM.pdf
2017-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Kazuistiky-liečby-PDR.pdf
2017-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Hromníková-N_-Euretina-RVO.pdf
2017-Gajdošová-M_-Nové-možnosti-liečby-PDR.pdf
2017-Gajdošová-M_-EURETINA-guidelines-pre-manažment-DEM.pdf
2017-Gajdošová-M_-5-ročné-výsledky-antiVEGF-v-liečbe-VPDM.pdf
2017-Gajdošová-M-Hromníková-N_-PCV.pdf
2016-Petrášová-Gajdošová-Sekundárny-neovaskulárny-glaukóm.pdf
2016-Pejchalová-gajdošová-a-kol_-Účinnosť-liečby-vlhkej-formy-VPDM-ranibizumabom-v-režime-PRN-a-TAE_-24-mesačné-výsledky_.pdf
2016-Pejchalová-a-spol-Treat-and-extend-režim-v-liečbe-VPDM_.pdf
2016-Ondrejková-Siváková-IFS.pdf
2016-Ondrejková-Petrášová-nové-možnosti-liečby-bolesti-a-zápalu-po-operácii-katarakty.pdf
2016-Ondrejková-a-spol-Operácia-katarakty-pri-glaukóme.pdf
2016-Gajdošová-Ruptura-RPE.pdf
2016-Gajdošová-Pejchalová-Účinnosť-antiVEGF-liečby-vlhkej-formy-VPDM-so-seróznou-abláciou-RPE-SARPE_.pdf
2016-Gajdošová-M_-Pejchalová-R_-Ondrejková-M-TAEv-liečbe-DEM.pdf
2016-Gajdošová-M_-Hromníková-N_-Venózne-oklúzie-sietnice.pdf
2015-Ondrejková-Siváková-vplyv-krátkodobého-vyradenia-Ablokatorov-na-výskyt-IFS-pri-operácii-katarakty.pdf
2015-Ondrejková-NSA.pdf
2015-Kyseľová-Pohánkova-Ondrejková-Prevencia-VPDM-pri-operácii-katarakty.pdf
2015-Gajdošová-M-Ondrejková-M-a-kol_-Ozurdex-v-SR-výsledky.pdf
2014-Ondrejková-VR-škola-komplikovaná-katarakta.pdf
2014-Ondrejková-nové-možnosti-efektívnej-bezpečnej-a-šetrnejšie-operácie-katarakty.pdf
2014-Ondrejková-M_-ProVens-prevencia-v-liečbe-DR.pdf
2014-Ondrejková-M-Odlúpenie-sietnice_(1).pdf
2014-Ondrejková-M-Odlúpenie-sietnice.pdf
2014-Ondrejková-Gajdošová-Jančo-Nová-alternatíva-chirurgickej-liečby-VMT-a-diery-makuly_.pdf
2014-Ondrejková-Chirurgia-odlúpenia-sietnice.pdf
2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-VMTS.pdf
2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-MH.pdf
2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-MH-1.pdf
2014-Gajdošová-Ondrejková-VR-škola-DEM.pdf
2014-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_Diabetická-makulopatia-nové-trendy-liečby.pdf
2014-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Výsledky-RC.pdf
2014-Gajdošová-M_-antiVEGF-v-liečbe-DEM.pdf
2014-Gajdošová-M_-Angiomatosis-retinae_abstrakt_LM.pdf
2014-Gajdošová-Kyseľová-VR-škola-zadné-uveitídy.pdf
2013-Ondrejková-Mráz-blokové-excízie-MM.pdf
2013-Ondrejková-a-kol-Vývoj-štandardnej-korekcie-afakie.pdf
2013-Gajdošová-Siváková-Ondrejková-NVD-pri-juvenilnej-reumatoidnej-artritíde.pdf
2013-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Stratégia-liečby-DEM.pdf
2013-Gajdošová-M_-Ondrejková-M-Prínos-OCT-v-liečbe-DEM.pdf
2012-Slizová-Kňazíková-Prínos-24-hodinového-monitorovania-VOT.pdf
2012-Slizová-Gajdošová-Intravitreálna-aplikácia-Triamu.pdf
2012-Ondrejková-Kyseľova-porovnanie-účinnosti-Faka.pdf
2012-Ondrejková-Gajdošová-Siváková-Účinnosť-monoterapie-ivt-anti-VEGF-v-liečbe-hemoragickej-SRNV.pdf
2012-Kyseľová-Ondrejková-chirurgicky-indikovaný-astigmatizmu-po-operácii-katarakty.pdf
2012-Gajdošová-Výsledky-liečby-CSCHR.pdf
2012-Gajdošová-Ondrejková-Liečba-antiVEGF-v-tehotenstve.pdf
2012-Gajdošová-M_-Ondrejková-M_-Účinnosť-liečby-venóznych-oklúzií-sietnice-bevacizumabom.pdf
2012-gajdošová-M_-Liečba-antiVEGF-vo-fertilnom-vekuMartin_okt__2012.pdf
2011-Šváčová-STRABIZMUS.pdf
2011-Siváková-Gajdošová-Ondrejková-Keratitída-u-nositeľov-KŠ.pdf
2011-Ondrejková-Gajdošová-prevencia-pooperačnej-endoftalmitídy.pdf
2011-Lysina-Pohánková-Ondrejková-Účinnosť-fixnej-kombinácie-v-liečbe-glaukómu.pdf
2011-Kyseľová-Ondrejková-Nové-možnosti-skríningu-refrakčných-porúch-v-detskom-veku.pdf
2011-Kyseľova-Siváková-Ondrejková-poruchy-spánku-a-žlté-šošovky-realita-a-mýty.pdf
2011-Keratitídy-97-2003.pdf
2010-Vplyv-šošoviek-so-žltým-filtrom-na-spánok.pdf
2010-Porubská-a-spol_-Režim-pacienta-po-operácii-sietnice-a-sklovca.pdf
2010-Ondrejková-Porovnanie-účinnosti-torzného-a-longitudinálneho-faka.pdf
2010-Ondrejková-Lysina-Naše-výsledky-chirurgickej-liečby-glaukómu.pdf
2010-Ondrejková-Kyseľová-Lysina-Skríning-refrakčných-porúch-v-detskom-veku.pdf
2010-Gajdošová-Ondrejková-Nové-indikácie-anti-VEGF.pdf
2009-Prevencia-endoftalmitídy.pdf
2009-Ondrejková-Prevencia-VPDM-pri-operácii-katarakty.pdf
2009-Ondrejková-M_-režim-pacienta-pred-a-po-operácii-sietnice-a-sklovca.pdf
2009-Gajdošová-Ondrejková-Primárny-intraokulárny-lymfóm.pdf
2008-Ondrejková-Gajdošová-Lysina-Frekvencia-operácie-sekundárnej-katarakty-na-našom-pracovisku.pdf
2008-Frekvencia-operácií-sekundárnej-katarakty-na-našom-pracovisku.pdf
2007-Ondrejková-novinky-menežmentu-operácie-katarakty.pdf
2007-Nový-menežment-chirurgie-katarakty.pdf
2006-Ondrejková-Burst-technika-fakoemulzifikácie.pdf
2006-Kubišová-B_-Slobodníková-L_-Gajdošová-MIVT-aplikácia-Triam.pdf
2006-Burst-technika-fakoemulzifikácie.pdf