ODBORNÉ A VEDECKÉ PODUJATIA

Vážené kolegyne a kolegovia, so želaním úspešného Nového roku 2020, Vám posielame pozvanie na odborné semináre a vzdelávacie akcie, ktoré pripravujeme v nasledujúcom roku.
Ku tradičným akciám, ktoré sú Škola mikrochirurgie oka, Vedecké pracovné dni VRS a Stretnutie mladých oftalmológov pri VRS, pribudnú pravidelné mesačné ranné semináre, a regionálne tematické semináre, kde predstavujeme zaujímavé kazuistiky, nové vyšetrovacie metódy alebo nové liečivá.

ZOZNAM PODUJATÍ 2020
Ranné semináre od 8.00 do 8.45 hod. (v Oftal Zvolen)
každý prvý pondelok v mesiaci

Zaujímavé kazuistiky, novinky v diagnostike a liečbe
Regionálne semináre od 16.00 do 17.00 hod., (v Oftal Zvolen)
3.2.2020
– Katarakta a vnútroočné šošovky
2.3.2020 – Retina, interdisciplinárny, oftalmologicko-neurologický seminár
31.3.2020 – Mikrochirurgia oka pri ŠMO
7.9.2020 – Glaukóm, interdisciplinárny, oftalmologicko-chirurgický seminár
18.12.2020 – Vianočný seminár
ŠMO – Škola mikrochirugie oka (v Oftal Zvolen)
30.3. – 3.4. 2020
– Výučbové centrum ŠN OFTAL, Zvolen
Live Surgery od 9.00 do 12.00 hod. (v Oftal Zvolen)
31.3. – 3.4.2020

pri Škole mikrochirurgie oka
Ak Vás zaujíma LIVE SURGERY, môžete sa ku nám kedykoľvek pripojiť počas ŠMO.
XI. Vedecké pracovné dni VRS a SMO SOS s medzinárodnou účasťou (Tále)
21.5. – 23.5.2020
Témy: IVT liečba, retina a šošovka, retina a glaukóm, novinky
v diagnostike, liečbe a chirurgii zadného segmentu oka

Tešíme sa na Vašu účasť.
MUDr. Marta Ondrejková PhD. a kolektív ŠN OFTAL vo Zvolene.