PORADŇA

OPERÁCIE

Praktické informácie pre pacienta

Riešením šedého zákalu (katarakta) je operácia, pri ktorej sa odstráni zakalená šošovka a na jej miesto sa do oka vloží nová, umelá vnútroočná šošovka.

 

Cataract

Komplexné vyšetrenie
pred operáciou na našej klinike je rozsiahle a časovo náročné. Pozostáva z podrobných meraní, vyšetrenia, výpočtu hodnoty umelej šošovky, odberu výteru zo spojovkového vaku, pohovoru s pacientom a určenia termínu operácie. Vyšetrenie trvá 1,5 až dve hodiny.

Podmienky pre vykonanie operácie:
Sterilný výsledok výteru z oka, informáciu o výsledku výteru podávame telefonicky. V prípade pozitivity výteru pacienta preliečime a opakujeme výter.
Dobrý výsledok interného predoperačného vyšetrenia. Pacient obdrží u nás žiadosť o interné predoperačné vyšetrenie, na ktoré sa objedná u svojho obvodného lekára.

Ako prebieha operácia?

 • Pacient prichádza na kliniku ráno o 07:00 hod , doma sa naraňajkuje a užije svoje lieky. Operuje sa ambulantným spôsobom, v lokálnom znecitlivení, bez uspania.
 • Operácia trvá 20 až 40 minút.
 • Pacient je po operácii prepustený domov.

Ako prebieha hojenie oka po operácii?

 • Hojenie oka po operácii trvá 4 až 6 týždňov
 • Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára
 • Pacient absolvuje pravidelné kontroly 1. deň, 1. týždeň a 1 mesiac po operácii.
 • Oko sa nesmie utierať vreckovkou alebo prikrývať
 • Dôležité je telesné šetrenie a vynechanie fyzickej námahy. Je zakázané dvíhanie ťažkých bremien, práca v predklone, práca v záhradke…
 • Je možne pozerať TV a čítať
 • Je vhodné nosiť slnenčné ochranné okuliare

Liečba oka po operácii je ukončená predpisom okuliarov.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď navštíviť očného lekára.

Jediným spôsobom liečby je urgentná operácia, pretože funkčný i anatomický výsledok závisia od jej včasnosti. Cieľom operácie je uzatvoriť trhlinu sietnice, odstrániť nahromadenú tekutinu, zabrániť prenikaniu ďalšej tekutiny do priestoru pod sietnicou a prifixovanie sietnice na jej pôvodné miesto.

 

Výsledok operácie závisí od niekoľkých faktorov:

 • od rozsahu odlúpenia sietnice a nadvihnutia žltej škvrny (miesto najostrejšieho videnia)
 • od dĺžky trvania odlúpenia sietnice a samotnej žltej škvrny (kritickým časom pre obnovu funkcie žltej škvrny je 1 týždeň!)
 • od veku pacienta (u pacientov nad 60 rokov horšia rehabilitácia videnia)
 • od krátkozrakosti (výsledky horšie u pacientov nad -6 dioptrií)

Aký typ operácie?

 1. Na uzatvorenie trhliny sa najčastejšie používa jej primrazenie po vypustení tekutiny spod sietnice a a priblížení steny oka ku nadvihnutej sietnici technikou episklerálnej plombáže a serkláže (silikónovými plombami prišitými na povrch očného bielka). Tento typ operácie sa vykonáva v celkovej anestézii.
 2. Pri komplikovaných situáciách (obrovská trhlina, početné trhliny, zjazvená sietnica s rozsiahlymi zmenami sklovca) sa vykonáva pars plana vitrektómia (PPV), cieľom ktorej je uvoľnenie záhybov sietnice, odsatie tekutiny spod sietnice, uzatvorenie trhliny zvnútra (primrazením, laserom) a fixovanie sietnice plynom alebo silikónovým olejom. Tento typ operácie sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, bez uspatia. Štandardne sa vykonáva 20G PPV. Na našej klinike je možný aj modernejší spôsob 23G PPV.
 3. Pri včasnom náleze trhliny na sietnici s minimálnym nadvihnutím, môžeme na uzatvorenie trhliny sietnice použiť techniku laserkoagulácie.

Ako prebieha hojenie oka po operácii OS?
Hojenie oka po operácii sietnice a sklovca trvá 6 až 8 týždňov. Môže byť sprevádzané opuchom, začervenaním, rezaním (spôsobeným stehmi) a zmeneným videním.
Po aplikácii plynu, alebo vzduchu vidí pacient pred okom bublinu, ktorá mu dočasne prekáža vo videní. Bublina sa vstrebe v priebehu 4 – 6 týždňov.
Po aplikácii plynu pacient nesmie cestovať lietadlom, ani podstúpiť bežnú celkovú anestéziu! Po aplikácii silikónového oleja dochádza ku zmene dioptrií (približne o +6,0 dioptrií).
Po aplikácii vzduchu, plynu či silikónóvého oleja je dôležité presné polohovanie podľa pokynov lekára (v sede, na boku, alebo na bruchu v závislosti od lokalizácie postihnutia sietnice). Dôležitý je prísny kľudový režim.
Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára. Treba úzkostlivo dodržiavať hygienu (pred ošetrením oka si umyť ruky mydlom). Oko sa nesmie prikrývať ani utierať vreckovkou.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď navštíviť očného lekára.

Reoperácie:
Asi u 10% pacientov je potrebná reoperácia. Najčastejšou príčinou býva nesprávne polohovanie a nedodržanie kľudového režimu pacienta alebo jazvovité zmeny sietnice a sklovca.

Následné operácie:
Operácia katarakty, evakuácia silikónového oleja a iné.
Každá vnútroočná operácia urýchli progresiu stareckej katarakty, ktorá sa dá operačne odstránť.
Evakuácia silikónového oleja sa vykonáva za 3-6 mesiacov po operácii OS.

Metóda, ktorou môžeme uvoľniť ťah sklovca a vnútornej hraničenj membrány sietnice na makulu a tak dosiahnuť jej prehojenie, sa volá pars plana vitrektómia. Touto metódou sa odstráni degenerovaný sklovec a vnútorná hraničná membrána sietnice (MLI) a sklovcová dutina sa vyplní plynom, ktorý pritláča okraje diery a napomáha jej prehojeniu.
Vo včasných štádiách diery makuly sa dá dosiahnuť uzatvorenie diery a zlepšenie zrakovej ostrosti, v pokročilejších štádiách sa dá dosiahnuť stabilizácia, ktorá zabráni zhoršovaniu zrakovej ostrosti a deformácii obrazu.

Od čoho závisí výsledok operácie:
Od veľkosti diery makuly, od zrakovej ostrosti pacienta pred operáciou a od dĺžky trvania postihnutia (menej ako 3 mesiace).Najpriaznivejšie výsledky sú u pacientov vo včasných štádiách, s malou dierou a krátkotrvajúcimi príznakmi.

Štádiá diery makuly podľa Gassa I-IV:
Gass I – preforamen, nevyžaduje operáciu
Gass II – lamelárne foramen (úspešnosť 90%)
Gass III – foramen do 400 mi (úspešnosť 90%)
Gass IV – foramen nad 400 mi (úspešnosť 30 – 40%)

Podmienky pre vykonanie operácie:
sterilný výter z oka
dobrý výsledok predoperačného interného vyšetrenia

Priebeh operácie:
Pacient prichádza na kliniku ráno, doma sa len ľahko naraňajkuje a užije svoje lieky.
Operácia sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, bez uspania.
Operácia trvá 40 až 80 minút.
Na druhý deň po operácii je pacient poučený o spôsobe ošetrevania oka a polohovaní hlavy a prepustený domov.

Po operácii:
Hojenie oka po operácii sietnice a sklovca trvá 6 až 8 týždňov. Môže byť sprevádzané opuchom, začervenaním, rezaním (spôsobeným stehmi) a zmeneným videním.
Po aplikácii plynu, alebo vzduchu vidí pacient pred okom bublinu, ktorá mu dočasne prekáža vo videní. Bublina sa vstrebe v priebehu 4 – 6 týždňov.
Po aplikácii plynu pacient nesmie cestovať lietadlom, ani podstúpiť bežnú celkovú anestéziu!
Po aplikácii silikónového oleja dochádza ku zmene dioptrií (o +6,0 dioptrií).
Po aplikácii vzduchu, plynu či silikónóvého oleja je dôležité presné polohovanie podľa pokynov lekára , najčastejšie na bruchu. Dôležitý je prísny kľudový režim.
Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára.
Treba úzkostlivo dodržiavať hygienu (pred ošetrením oka si umyť ruky mydlom).
Oko sa nesmie prikrývať ani utierať vreckovkou.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď navštíviť očného lekára!

Reoperácie:
Asi u 10% pacientov je potrebná reoperácia. Najčastejšou príčinou býva nesprávne polohovanie pacienta. Po opakovanej aplikácii plynu a správnom polohovaní pacienta sa dá dosiahnuť zlepšenie.

Následné operácie:
Každá vnútroočná operácia urýchli progresiu katarakty, ktorá sa operačne odstráni.

Liečba zakrvácania do sklovca musí zahrňovať ovplyvnenie základného ochorenia (cukrovky, vysokého tlaku).

Liekmi môžeme podporiť vstrebávanie krvi (kvapky) a znížiť krvácivosť. Pri opakovanom zakrvácaní alebo trvajúcom dlhšie ako 3 mesiace, nereagujúcom na konzervatívnu liečbu, spojenom s väzivovými pruhmi, je nevyhnutná operácia, ktorá sa nazýva pars plana vitrektómia (PPV).
Cieľom operácie je odstrániť zakrvácaný sklovec a väzivové pruhy a blany z povrchu sietnice. Patologicky zmenený sklovec sa v priebehu operácie nahrádza čírou tekutinou, plynom alebo silikónovým olejom.

Od čoho závisí výsledok operácie:
Od príčiny krvácania (celkový stav organizmu)
Od stavu žltej škvrny ( prítomnosť opuchu, krvácania, nadvihnutie)
Od stavu sietnice (stupeň zmien na sietnici spôsobených základným ochorením, cievne Od Od zásobenie celej sietnice, nadvihnutie sietnice ťahom)
Asi u 70% pacientov dochádza ku zlepšeniu videnia, u 20% pacientov dochádza k stabilizácii nálezu bez zmeny videnia a asi u 10% pacientov môže byť videnie po operácii horšie.

Podmienky pre vykonanie operácie:
sterilný výter z oka
dobrý výsledok predoperačného interného vyšetrenia

Priebeh operácie:
Pacient prichádza na kliniku ráno, doma sa ľahko naraňajkuje a užije svoje lieky.
Operácia sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, bez uspatia. Operácia trvá 40 až 80 minút.
Na druhý deň po operácii je pacient prepustený domov.

Po operácii:
Hojenie oka po operácii sietnice a sklovca trvá 6 až 8 týždňov. Môže byť sprevádzané opuchom, začervenaním, rezaním (spôsobeným stehmi) a zmeneným videním.
Po aplikácii plynu, alebo vzduchu vidí pacient pred okom bublinu, ktorá mu dočasne prekáža vo videní. Bublina sa vstrebe v priebehu 4 – 6 týždňov.
Po aplikácii plynu pacient nesmie cestovať lietadlom, ani podstúpiť bežnú celkovú anestéziu!
Po aplikácii silikónového oleja dochádza ku zmene dioptrií (o +6,0 dioptrií).
Po aplikácii vzduchu, plynu či silikónového oleja je dôležité presné polohovanie podľa pokynov lekára (v sede, na boku, alebo na bruchu v závislosti od lokalizácie postihnutia sietnice). Dôležitý je prísny kľudový režim.
Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára.
Treba úzkostlivo dodržiavať hygienu ( pred ošetrením oka si umyť ruky mydlom).
Oko sa nesmie prikrývať ani utierať vreckovkou.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď navštíviť očného lekára.

Reoperácie:
Riziko recidívy krvácania do sklovca je vysoké, závisí od stavu kompenzácie základného ochorenia ( cukrovky, hypertenzie, alebo iných ochorení krvi a ciev). U väčšiny pacientov po PPV sa krvácanie vstrebe po injekčnej liečbe a polohovaní, po LASERi alebo zmrazovaní.
Len asi u 10% pacientov je potrebná reoperácia.

Následné operácie:
Každá vnútroočná operácia urýchli progresiu stareckej katarakty, ktorá sa dá operačne odstrániť.

Jediným spôsobom liečby je operácia. Metóda, ktorou môžeme uvoľniť ťah membrány a sklovca na makulu a tak dosiahnuť jej prehojenie, sa volá pars plana vitrektómia (PPV).

Touto metódou odstránime zmenený, degenerovaný sklovec, epiretinálnu membránu oddelíme a odstránime z povrchu sietnice a dutinu oka vyplníme vzduchom, alebo plynom, ktoré vyhladzujú povrch sietnice a napomáhajú hojeniu.
Cieľom operácie vo včasných štádiách je dosiahnuť zlepšenie zrakovej ostrosti a odstrániť deformáciu obrazu, vo vyšších štádiách zabrániť zhoršovaniu zrakovej ostrosti a deformácii obrazu.

Asi u 70% pacientov dochádza po operácii ku zlepšeniu videnia, asi 20% pacientov má videnie rovnaké ako pred operáciou, ale nedochádza k progresii a ďalšiemu zhoršovaniu videnia. Asi u 10% pacientov postihnutie ďalej progreduje aj po operácii a videnie sa môže zhoršiť .

Podmienky pre vykonanie operácie:
sterilný výter z oka
dobrý výsledok predoperačného interného vyšetrenia

Priebeh operácie:
Pacient prichádza na kliniku ráno, doma sa ľahko naraňajkuje a užije svoje lieky.
Operácia sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, bez uspatia.
Operácia trvá 40-60 minút. Na druhý pooperačný deň je pacient väčšinou
prepustený domov.

Po operácii:
Hojenie oka po operácii sietnice a sklovca trvá 6 až 8 týždňov. Môže byť sprevádzané opuchom, začervenaním, rezaním ( spôsobeným stehmi) a zmeneným videním.Po aplikácii plynu, alebo vzduchu vidí pacient pred okom bublinu, ktorá mu dočasne prekáža vo videní. Bublina sa vstrebe v priebehu 4 – 6 týždňov.
Po aplikácii plynu pacient nesmie cestovať lietadlom, ani podstúpiť bežnú celkovú anestéziu!
Po aplikácii silikónového oleja dochádza ku zmene dioptrií (o +6,0 dioptrií).
Po aplikácii vzduchu, plynu či silikónového oleja je dôležité presné polohovanie podľa pokynov lekára (v sede, na boku, alebo na bruchu
v závislosti od lokalizácie postihnutia sietnice). Dôležitý je prísny kľudový režim.
Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára.
Treba úzkostlivo dodržiavať hygienu (pred ošetrením oka si umyť ruky mydlom). Oko sa nesmie prikrývať ani utierať vreckovkou.

Kontroly:
14 dní po operácii a 6 týždňov po operácii.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď navštíviť očného lekára

Reoperácie:
Asi u 10% pacientov je potrebná reoperácia. Najčastejšou príčinou býva nesprávne polohovanie pacienta.
Po opakovanej aplikácii plynu a správnom polohovaní pacienta sa dá dosiahnuť zlepšenie.

Následné operácie:
Každá vnútroočná operácia urýchli progresiu katarakty, ktorá sa dá operačne odstrániť.

Najčastejšie ochorenia sietnice a sklovca, ktoré je možné operovať sú:

 • krvácanie do sklovca, zákaly sklovca (pri cukrovke, hypertenzii, po úrazoch a zápaloch)
 • povrchové jazvenie sietnice a sklovca (podmienené vekom, pri cukrovke, hypertenzii a zápaloch oka)
 • odlúpenie sietnice (pri trhlinách sietnice pre degeneratívne, úrazové, zápalové alebo jazvovité zmeny sietnice)

Ako sa prejavuje postihnutie sietnice:

 • pri krvácaní: pohyblivé zákaly a náhly pokles videnia alebo strata videnia
 • pri povrchovom jazvení: postupné zhoršovanie videnia, zahmlenie a pokrivenie obrazu
 • pri odlúpení sietnice: mušky pred okom, postupné zaťahovanie „opony pred okom“, najčastejšie zdola, zboku alebo zdola

Ako prebieha operácia ?

 • pri odlúpení sietnice je hospitalizácia urgentná, operuje sa v celkovej anestézii
 • ak sa operuje v celkovej anestézii pacient prichádza na kliniku ráno, nalačno, s interným predoperačným vyšetrením
 • operácia a uspanie trvá 2-3 hodiny, hospitalizácia trvá 2-3 dni
 • ak sa operuje v lokálnej anestézii pacient prichádza na kliniku ráno, doma sa ľahko naraňajkuje a užije svoje lieky, operácia trvá 40 až 80 minút, hospitalizácia trvá 2-3 dni

Ako prebieha hojenie oka po operácii ?
Hojenie oka po operácii trvá 4 až 6 týždňov.
Pri aplikácii vzduchu, plynu alebo silikónového oleja do oka je doporučené presné polohovanie, najčastejšie na bruchu.
Pri aplikácii plynu alebo vzduchu pacient vidí bublinu pred okom a prekáža mu dočasne vo videní. Bublina sa vstrebe za 4-6 týždňov, v tomto čase pacient nesmie cestovať lietadlom ani podstúpiť bežnú celkovú anestéziu. Dôležitý je prísny kľudový režim. Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára.Treba úzkostlivo dodržiavať hygienu (pred ošetrením oka si ruky umyť mydlom). Oko sa nesmie
utierať vreckovkou alebo prikrývať

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď kontrolu u očného lekára