OFTAL deťom

ZDRAVÉ OČKO A DETSKÁ ŠKÔLKA

deticky-skolka01

OFTAL VENUJE DEŤOM V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU VEĽKÚ POZORNOSŤ A PODPORU.

Zrakové funkcie sa u detí budujú od narodenia do 6 až 8 rokov veku. Stav zrakových funkcií významne vplýva na intelektuálny vývoj dieťaťa. Včasný záchyt, správna korekcia a liečba zrakovej poruchy je dôležitým predpokladom zdravého intelektuálneho vývoja dieťaťa a jeho plnohodnotného uplatnenia v dospelosti.

Prevencia a liečba tupozrakosti je najúčinnejšia do veku 7 rokov, preto je dôležitý včasný záchyt refrakčnej poruchy alebo škúlenia v predškolskom veku, správna korekcia a liečba, ktorej dôležitou súčasťou je spolupráca rodičov a vychovávateľov detí.

deticky-skolka03

ZALOŽILI SME PROJEKT ZDRAVÉ OČKO

Pre včasný záchyt zrakových porúch detí.

Viac o projekte na stránke zdraveocko.sk

zdrave_ocko_3

PODPORUJEME DETSKÉ CENTRUM OČKO

Centrum Očko je detská škôlka pre deti s poruchou videnia.

Viac o centre na stránke detskecentrumbb.sk

deticky-skolka04