KALENDÁR AKCIÍ

ODBORNÉ PODUJATIA

Vážení kolegovia, milí priatelia, nenechajte si újsť prezentácie 7 zaujímavých prednášok, 3 filmov
a 2 elektronických posterov na XXVII kongrese SOS, 20.10. do 22.10.2022, X bionic Sphere Šamorín.

20.10.2022, štvrtok

 • Miestnosť Energy, v sekcii mladí oftalmológovia, 15.00 – 17.00
  Piaček J., Uveitída asociovaná s tetovaním, kazuistiky
 • Miestnosť Motivation, sympózium podporené spoločnosťou Novartis, 18.45 – 20.00
  Gajdošová M., Efektivita brolucizumabu v liečbe VPDM – ročné skúsenosti v našom centre

21.10.2022, piatok

 • Okolie kongresového centra, EYERUN, beh pre zdravie 6.15 – 8.00
  Ondrejková M., ml.
 • Miestnosť Energy, Sietnica medical I. a okrúhly stôl, 8.15 – 10.00
  Gajdošová M., Prvé skúsenosti s brolucizumabom v liečbe vlhkej formy VPDM na Slovensku
  Gajdošová M., Účinnosť afliberceptu v liečbe diabetického edému makuly (DEM) – 5 ročné výsledky
  Gajdošová M., Laserkoagulácia v liečbe cievnych ochorení sietnice, okrúhly stôl

22.10.2022, sobota

 • Miestnosť Tuli kino, Sietnica medical II., 8.00 – 10.00
  1.Pejchalová R., Účinnosť afliberceptu v liečbe vlhkej formy VPDM – 5 ročné výsledky
  8.Gajdošová M., Šesťročné skúsenosti s využitím anti VEGF v liečbe PDR
 • Miestnosť Energy, Šošovka II., 8.00 – 10.00
  4.Ondrejková M., ml., Operácia katarakty bezpečnejšie, efektívnejšie, šetrnejšie
 • Miestnosť Energy, Videofestival, 11.15 – 13.15
  2.Ondrejková M., PhD, Raritná komplikácia implantácie
  8.Ondrejková M., PhD, Suprachoridálna hemorágia, raritná komplikácia operácie katarakty
  12.Ondrejková M. PhD, Komplikácie pseudofakie

E – postery
Farraová P., Súčasné možnosti korekcie afakie
Piaček J., Prediktabilita refrakčného výsledku po operácii katarakty

PROGRAM V PDF