ZVOLEN

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE OFTALMOLÓGIA

Ing. Stanislav Ondrejka

Konateľ OFTAL s.r.o.

Špecializovaná nemocnica OFTAL poskytuje komplexnú, liečebno-preventívnu oftalmologickú starostlivosť v ambulanciách, operačných sálach a na lôžkach, vybavených špičkovou diagnostickou, operačnou a liečebnou technikou. Komplexnosť oftalmologickej starostlivosti doplňujú služby špecializovanej očnej optiky s poradňou pre slabozrakých a o zrak detí sa stará tím pleoptických a ortoptických sestier v Očnej škôlke v Banskej Bystrici. Znamená to, že sa na nás môžete obrátiť s akýmkoľvek problémom so zrakom a vieme Vám pomôcť. Podľa kvality a rozsahu oftalmologickej starostlivosti patrí naša nemocnica medzi špičkové oftalmologické centrá. V uplatňovaní jednodňovej zdravotnej starostlivosti, v uplatňovaní reformy lôžkovej starostlivosti, v operáciách katarakty, v diagnostike a liečbe retinálnych ochorení sme lídrom na Slovensku. Naši lekári sú renomovanými odbornými kapacitami na Slovensku a Európe.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NEMOCNICA V ČISLACH

RAST POČTU OPERÁCIÍ ROČNE

rok 2011: 1 750 operácií
rok 2012: 2 344 operácií
rok 2013: 3 220 operácií
rok 2014: 3 815 operácií
rok 2015: 5 052 operácií
rok 2016: 6 235 operácií
rok 2017: 6 515 operácií
rok 2018:7 575 operácií
rok 2019: 8 371 operácií
rok 2020: 7 035 operácií
rok 2021: 8 725 operácií
0
VYŠETRENÍ ROČNE
0
OPERÁCIÍ ROČNE
0
HOSPITALIZÁCIÍ ROČNE
90%

OPERÁCIE NA JEDNODŇOVEJ CHIRURGII

25%

OPERÁCIE KATARAKTY

3%

OPERÁCIE GLAUKÓMU

32%

OPERÁCIE VEKOM PODMIENENEJ DEGENERÁCIE MAKULY

38%

OPERÁCIE DIABETICKEJ RETINOPATIE

ODDELENIA

AMBULANCIE

LASER-SLT-1

GLAUKÓM

Ambulancia je vybavená komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu glaukómu.
VIAC

KATARAKTA

Ambulancia je vybavená komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu katarakty.
VIAC

RETINA

Ambulancia je vybavená komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice, cievovky a sklovca.
VIAC

ODDELENIA

OPERAČNÉ SÁLY

OPERACKA1

OPERAČNÁ SÁLA 1

 • Vnútroočné operácie: operácie katarakty, glaukómu, sietnice a sklovca
 • Najvyšší štandard čistoty prostredia
 • 0peračný mikroskop pre operácie predného a zadného segmentu oka – Zeiss
 • Prístroj na operáciu katarakty – Centurion
 • Prístroj na operáciu sietnice a sklovca – Constellation
 • Endolaser
 • Navigačný system pre operácie oka – Verion
 • Kamerový system na záznam a prenos operácií oka
 • Polohovateľný operačný stôl a kreslo

operacka-2

OPERAČNÁ SÁLA 2

 • Intravitreálne aplikácie, okuloplastické operácie
 • Najvyšší štandard čistoty prostredia
 • Operačný mikroskop pre operácie predného a zadného segment oka – Leica
 • Polohovateľný operačný stôl a kreslo
 • Kryoprístroj
 • Laser na cyklofotokoaguláciu

ODDELENIA

APLIKAČNÉ CENTRUM

APLIKACNE-CENTRUM1

APLIKAČNÉ CENTRUM

 • líder na Slovensku
 • členstvo v medzinárodných poradných zboroch IVT liečby
 • rozširovanie indikácií
 • optimalizácia režimu liečby
 • nové priestory
 • komfort pacientov

ODDELENIA

LÔŽKOVÁ ČASŤ

vip-izba

Komfortné izby 1,2 a 3 lôžkové izby s televízorom, so samostatnou sprchou a s WC.

Poopearčné monitorovanie a liečba pacientov, diagnostické a terapeutické hospitalizácie.

INFORMÁCIE O NEMOCNICI

HISTORICKÝ PREHĽAD

ŠN OFTAL, s.r.o., je prvou špecializovanou nemocnicou v odbore oftalmológia na Slovensku.
Špecializovaná nemocnica vznikla 1.6.2005 z pôvodného Očného oddelenia NsP Zvolen. Zavedením moderných vyšetrovacích, mikrochirurgických a ošetrovateľských metód sa v špecializovanej nemocnici výrazne zvýšila úroveň starostlivosti o pacientov. Priestory bývalého oddelenia sa zrekonštruovali, kompletne sa vymenilo prístrojové vybavenie, a zmenil sa aj systém práce. Hospitalizácie nahradila jednodňová zdravotná starostlivosť, ktorá zvýšila nároky na kvalitu ambulantnej starostlivosti a na kvalitu organizácie práce a umožnila významne redukovať počty lôžok.

Od 12.12.2005 ŠN OFTAL sídli v moderne rekonštruovaných samostatných priestoroch.

ŠN OFTAL patrí k špičkovým oftalmologickým pracoviskám na Slovensku, poskytuje vysoký štandard zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov. Od roku 2007 je súčasťou nemocnice špecializovaná optika s poradňou pre slabozrakých, ktorá doplňuje komplexnú, liečebno-preventívnu oftalmologickú starostlivosť realizovanú na špecializovaných ambulanciách, operačných sálach a na lôžkovom oddelení.

Od roku 2008 je ŠN OFTAL na základe kvalifikačných kritérií a technického vybavenia zaradená medzi 10 vybraných aplikačných centier v SR, kde je povolená aplikácia liečiv do sklovca (IVT).

Pre veľký záujem o naše kvalitné služby došlo k výraznému nárastu počtu pacientov, preto je od roku 2016 aplikačné centrum, retinálne ambulancie a centrum jednodňovej chirurgie umiestnené v nových, rozšírených priestoroch ŠN OFTAL vo Zvolene.
Z rovnakého dôvodu sme v roku 2012 otvorili špecializovanú ambulanciu a optiku OFTAL v Banskej Bystrici, v roku 2016 špecializovanú ambulanciu OFTAL v Brezne a v roku 2018 špecializovanú ambulanciu OFTAL v Krupine.

V roku 2008 organizácia získala certifikát kvality ISO 9001:2000 a od 17.4.2009 je ŠN OFTAL držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008.

V hodnotení nemocníc na Slovensku podľa indikátorov kvality je ŠN OFTAL od roku 2007 opakovane na prvom mieste.

ŠN OFTAL je zmluvným pracoviskom pre všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na Slovensku.

Bohatou prednáškovou a publikačnou činnosťou a organizáciou odborných školení a kongresov sa ŠN OFTAL významne podieľa na vedecko-výskumnej činnosti a ďalšom vzdelávaní oftalmológov na Slovensku i v Čechách.

V ŠN OFTAL vychovávame novú generáciu oftalmológov. Za 13 rokov činnosti u nás úspešne atestovalo 9 lekárov v odbore oftalmológia a ďalších 5 lekárov pripravujeme na špecializáciu.