ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE

KONTAKTOLOGICKÁ AMBULANCIA

OBJEDNAJTE SA
Na kontaktologickú ambulanciu Vás môže objednať Váš ošetrujúci lekár, alebo sa môžete objednať telefonicky na čísle

048 / 415 3710

048 / 417 6688

Tieto služby poskytujeme objednaným pacientom každý piatok na ambulancii v Banskej Bystrici, Spojová 25, zdravotné stredisko EDELMA pri „Papuči“

2

Kontaktné šošovky (jednodňové, dvojtýždňové, mesačné, astigmatické, presbyopické, farebné) je možné objednať, ev. okamžite zakúpiť v našej očnej optike.

V kontaktologickej ambulancii poskytujeme odborné konzultácie, spojené s vyšetrením, nácvikom aplikácie a poučením o manipulácii a používaní kontaktných šošoviek.

Vyšetrenie na ambulancii pozostáva:

  • z vyšetrenia centrálnej zrakovej ostrosti
  • vnútroočného tlaku
  • refrakcie a korekcie
  • topografie rohovky

Poradíme Vám s výberom vhodného typu kontaktných šošoviek, s násleným vyskúšaním, nácvikom ich aplikácie a poučíme Vás o starostlivosti a manipulácii s kontaktnými šošovkami.