Intravitreálna aplikácia Triamu

Autorky: MUDr. M.Ondrejková, MUDr. M.Gajdošová, L.Slobodníková, B.Kubišová
Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, Žilina 2009

 

pdf-icon