Extrakcia katarakty luxovanej do sklovca

Autor: MUDr. Marta Ondrejková
Bilaterálny kongres Slovenskej a Českej oftalmologickej spoločnosti, Banská Bystrica, 2007

 

pdf-icon