Endogénna mykotická endoftalmitída – kazuistika

Autori: MUDr. M.Ondrejková, MUDr. M.Gajdošová, MUDr. L.Jančo
Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, Žilina 2009

 

pdf-icon