Podporiť naše aktivity môžu všetci naši priaznivci, klienti a
organizácie či už formou peňažného alebo vecného daru alebo osobnou
aktivitou pri napĺňaní predmetu činnosti združenia. Naše združenie
môže byť príjemcom 2% príspevku z daní súkromných aj právnických osôb.

Bankové spojenie občianskeho združenia Očného centra Oftal :
Tatra banka a.s., číslo účtu: 2628099703/1100

Údaje potrebné na poukázanie
Tlačivá na poukázanie 2% z dane