OFTAL – Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia

Vážená pani Monika Gajdošová, MUDr.

Niekoľkokrát som bol pacientom vašej špecializovanej nemocnice. Naposledy som u vás absolvoval 9.8.2019 operáciu ľavého oka.
Rád by som sa s Vami podelil v krátkosti o môj pohľad na Vašu prácu, Vašu nemocnicu, moje prežívania.
Berte, prosím, tieto moje slová z celkového pohľadu ako vyznanie mojej vďaky, úcty, radosti a povzbudenia v ďalšom bytí a pôsobení.

Aj keď smerujem moje slová k Vašim rukám pani Gajdošová, patria bez rozdielu všetkým pracovníkom Vašej nemocnice, pretože každý pracovník, bez ohľadu na jeho pracovnú pozíciu, je súčasťou živého organizmu, ktorý, podobne ako ľudské telo, môže plnohodnotne pôsobiť iba za predpokladu správneho fungovania každej čiastočky, každej jeho bunky.
O Vašej nemocnici mi porozprával akýsi pán Rasťo, ktorého poznám iba z telefónu, ktorého mi osudové vlákna postavili na diaľku do cesty, aby mi priblížil jeho príbeh. Tento pán ma veľmi povzbudil, dal mi svojím príbehom nádej. V jeho príbehu bolo veľa slov chvály na Vás. Tak som neváhal a zavolal.
Už pri prvom mojom kontakte s Vašou nemocnicou, čo bolo telefonicky, som pocítil niečo, čo ma veľmi povzbudilo. Ochota a príjemné správanie pracovníčky recepcie a odozva na môj zdravotný problém mi napovedali, že tu pracujú dobrí ľudia s túžbou pomôcť iným, ktorí sú práve v núdzi a potrebujú pomoc. Všetky moje návštevy u Vás, vrátane môjho nedávneho niekoľkodňového pobytu vo Vašej nemocnici ma v mojom pozitívnom postoji stále presvedčovali a utvrdzovali. Mám za to, že vysoká odbornosť je predpokladom úspechu, ale ak má byť úspech naozaj dosiahnutý, je potrebné odbornosť umocniť vysokou ľudskosťou a láskou k blížnemu. A to u Vás funguje. Cítil som sa u Vás naozaj dobre, ako človek. Ste tretím medicínskym pracoviskom, kde som bol citeľne a viditeľne obklopený ľudskosťou a dobrotou, kde je odbornosť aplikovaná ruka v ruke s ľudskými cnosťami. Prvý raz to bolo pred rokmi na internom oddelení nemocnice v Liptovskom Mikuláši, kde vtedajší primár niesol v srdci ušľachtilú ideu a viedol toto oddelenie k ľudskej a odbornej výške. S týmto mužom sme rozvinuli aj krásny osobný vzťah na báze podobného náhľadu na život. Pre mňa nezabudnuteľný a krásny druh poznania, ktorý bol aj pre mňa poučením a príkladom, ako to môže a má byť, a to v každom druhu ľudskej činnosti. Bol to veľký rozdiel v porovnaní s inými zdravotníckymi pracoviskami, ktoré som mohol doteraz poznať. Druhý prípad tohto druhu je môj obvodný lekár, z ktorého poznateľne žiari veľká túžba pomáhať človeku. A tak kontakt s Vašou nemocnicou mi priniesol radostné poznanie. Radosť aj napriek tomu, že mám zdravotný problém. Ale … spoznal by som Vás, ak by som tento problém nemal? A tak iba v údive hľadím na Život, na tohto majstra, že mi v osudových vláknach priniesol jeho odkaz a moje prežívanie v nemoci môjho tela, a zároveň možnosť spoznať Vás, ako odborníkov a ľudí zároveň. Priznám sa, že som sa bál, keď ste zvážili, že bude potrebná operácia oka. V mojom živote som bol prvý raz v nemocnici a prvý raz som absolvoval operáciu. Vždy som hovoril, že ak by raz k nejakej operácii malo dôjsť, tak to nebude problém, lebo umriem od strach deň pred tým. Ale vďaka Vám všetkým to bolo inak. Obklopený Vašou ľudskou pozornosťou, pochopením a prístupom som to prežíval inak. Stačí tak málo. Milý pohľad, či slovo, či úsmev a ochota, či porozumenie, a to od každého pracovníka … a časť liečby je už vykonaná. Odbornosť neviem, a ani mi neprináleží posudzovať, ale priamo úmerne mi logicky vychádza, že dobrý človek dbá s vysokou pozornosťou samozrejme aj na úroveň svojej práce. Takže – zhrnuté, máte moju úplnú dôveru. Vážim si Vás všetkých o to viac, že pracujete s ľuďmi, čo si vyžaduje aj veľkú trpezlivosť vzhľadom na veľkú rozmanitosť ľudských pováh. A aká obrovská zodpovednosť vyplýva z práce zdravotníka, to si asi málokto dokáže predstaviť.
Denne myslím v dobrom na Vás všetkých. S veľkou vďakou za všetko. Spätný pohľad na udalosti u Vás mi vháňa do očí slzy dojatia a srdce preteká radosťou, že láska a ľudskosť existuje. V dnešnom svete je to pomaly výnimočný jav. A tak prinášate iným vzor a inšpiráciu pre život. Veľmi si to vážim. Držím palce a na dialku podporujem toho, či tých, ktorí vedú Vašu nemocnicu k ušľachtilým ideám.

Dúfam, že som Vám mojimi úvahami nezobral veľa s Vášho drahocenného času. Ale prekypovalo to vo mne, a denne som pociťoval potrebu niečo z môjho Vám odkázať. Prosím, ak je to možné, aby moja vďaka a povzbudenie boli nejakým spôsobom tlmočené všetkým pracovníkom Vašej nemocnice. Každý, kto s láskou a poctivo vykonáva svoju prácu a poslanie, si zasluhuje uznanie. Nech Vám všetkým navždy vydrží to krásne a prospešné v pomoci iným.

Ešte raz, moji milí pracovníci nemocnice Oftal : VEĽKÁ VĎAKA.

Prajem všetkým zdar vo Vašom poslaní, bytie naplnené Láskou Radosťou a Mierom.

V modlitbe Požehnanie BOHa a silu k radostnému napredovaniu pre všetkých vyprosujem.

Ľubomír Textoris
Svit