PLATNÝ OD 4. 3. 2019

CENNÍK

Služby a výkony nehradené zdravotnou poisťovňou

Kozmetické operačné výkony a diagnostické výkony pre samoplatcov