PLATNÝ OD 1. 7. 2021

CENNÍK

Služby a výkony nehradené zdravotnou poisťovňou

Kozmetické operačné výkony a diagnostické výkony pre samoplatcov