Chirurgická liečba glaukómu

20. 5. 2016|

Iné indikácie anti- VEGF

20. 5. 2016|

Štúdia Provens

20. 5. 2016|

Angiomatosis retinae (kazuistika)

20. 5. 2016|

Riasy cievovky

20. 5. 2016|

Primárny intraokulárny lymfóm?

20. 5. 2016|

Účinnosť Travoprostu v liečbe glaukómu s otvoreným uhlom a okulárnej hypertenzie

20. 5. 2016|

Intravitreálna aplikácia Triamu

20. 5. 2016|

Intravitreálna aplikácia Lucentisu

20. 5. 2016|

24 hodinové meranie VOT

20. 5. 2016|