XXIII. Výročný kongres SOS, Tále, 2017 a IX. Konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii. Tále, 2017

28. 1. 2018|