Ako zlepšit kvalitu života pacientom s glaukómom

20. 5. 2016|

Projekty – Oftal 2007

20. 5. 2016|

Vývoj mikrochirurgie oka vo Zvolene

20. 5. 2016|

Vývoj implantácií umelých vnútroočných šošoviek ( VOŠ )

20. 5. 2016|

Nové možnosti liečby vlhkej formy VPDM

20. 5. 2016|

Burst technika fakoemulzifikácie

20. 5. 2016|

Výbor VRS SOS

20. 5. 2016|

Správa o činnosti Výboru VRS SOS

20. 5. 2016|

Zápisnica z členskej schôdze Vitreoretinálnej sekcie

20. 5. 2016|

Prvé pracovné stretnutie Sekcie pre choroby sietnice a sklovca SOS 2010

20. 5. 2016|