24 hodinové meranie VOT

20. 5. 2016|

Endogénna mykotická endoftalmitída – kazuistika

20. 5. 2016|

SLT – šetrná a účinná liečba glaukómu

20. 5. 2016|

Mikroperimetria Spectral OCT/SLO

20. 5. 2016|

Frekvencia operácií sekundárnej katarakty na našom pracovisku

20. 5. 2016|

Fotochromatiická vnútroočná šošovka

20. 5. 2016|

23 G Pars plana vitrektómia

20. 5. 2016|

Efektivita PPV pri PDR v režime jednodňovej chirurgie

20. 5. 2016|

Jednodnová chirurgia zadného segmentu oka

20. 5. 2016|

Extrakcia katarakty luxovanej do sklovca

20. 5. 2016|