PRE ODBORNÍKA

PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Extrakcia katarakty luxovanej do sklovca

20. 5. 2016|

Extrakcia katarakty luxovanej do sklovca

Autor: MUDr. Marta Ondrejková
Bilaterálny kongres Slovenskej a Českej oftalmologickej spoločnosti, Banská Bystrica, 2007

 

pdf-icon

Ako zlepšit kvalitu života pacientom s glaukómom

20. 5. 2016|

Ako zlepšit kvalitu života pacientom s glaukómom

Autori: MUDr.Kňazíková P., MUDr. Gajdošová M., MUDr. Ondrejková M., MUDr. Lysina P.,
Okresný seminár, Zvolen, 2007

 

pdf-icon

Projekty – Oftal 2007

20. 5. 2016|

Projekty – Oftal 2007

Autor: MUDr. Marta Ondrejková
Okresný seminár, Zvolen, 2007

 

pdf-icon

Vývoj mikrochirurgie oka vo Zvolene

20. 5. 2016|

Vývoj mikrochirurgie oka vo Zvolene

Autori: MUDr.. Ondrejková M., MUDr. Lysina P.
Vedecká pracovná schôdza, Žilina, 2007

 

pdf-icon

Vývoj implantácií umelých vnútroočných šošoviek ( VOŠ )

20. 5. 2016|

Vývoj implantácií umelých vnútroočných šošoviek ( VOŠ )

Autor: MUDr. Marta Ondrejková
Okresný seminár, Zvolen, 2009

 

pdf-icon

Nové možnosti liečby vlhkej formy VPDM

20. 5. 2016|

Nové možnosti liečby vlhkej formy VPDM

Autori: MUDr. Marta Ondrejková, MUDr. Peter Lysina, MUDr. Petra Kňazíková
Seminár, Hronsek, 2006

 

pdf-icon