PRE ODBORNÍKA

PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Mikroperimetria Spectral OCT/SLO

20. 5. 2016|

Mikroperimetria Spectral OCT/SLO

Autori: MUDr. P.Kňazíková, MUDr. M.Ondrejková, MUDr. M.Gajdošová
Vedecké pracovné dni SOS, Zvolen, 2008

 

pdf-icon

Frekvencia operácií sekundárnej katarakty na našom pracovisku

20. 5. 2016|

Frekvencia operácií sekundárnej katarakty na našom pracovisku

Autori: MUDr.Gajdošová M., MUDr. Ondrejková M., MUDr. Lysina P.
Vedecké pracovné dni SOS, Zvolen, 2008

 

pdf-icon

Fotochromatiická vnútroočná šošovka

20. 5. 2016|

Fotochromatiická vnútroočná šošovka

Autori: MUDr. Marta Ondrejková, MUDr. Monika Gajdošová
Vedecké pracovné dni SOS, Zvolen, 2008

 

pdf-icon

23 G Pars plana vitrektómia

20. 5. 2016|

23 G Pars plana vitrektómia

Autor: MUDr. Ondrejková Marta
Vedecké pracovné dni SOS, Zvolen, 2008

 

pdf-icon

Efektivita PPV pri PDR v režime jednodňovej chirurgie

20. 5. 2016|

Efektivita PPV pri PDR v režime jednodňovej chirurgie

Autor: MUDr. Marta Ondrejková
Vedecké pracovné dni SOS, Zvolen, 2008

 

pdf-icon

Jednodnová chirurgia zadného segmentu oka

20. 5. 2016|

Jednodnová chirurgia zadného segmentu oka

Autor: MUDr. Marta Ondrejková
Bilaterálny kongres Slovenskej a Českej oftalmologickej spoločnosti, Banská Bystrica, 2007

 

pdf-icon