PRE ODBORNÍKA

PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Účinnosť Travoprostu v liečbe glaukómu s otvoreným uhlom a okulárnej hypertenzie

20. 5. 2016|

Účinnosť Travoprostu v liečbe glaukómu s otvoreným uhlom a okulárnej hypertenzie

Autorky: MUDr. P.Kňazíková, MUDr. M.Ondrejková, MUDr. M.Gajdošová
Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, Žilina 2009

 

pdf-icon

Intravitreálna aplikácia Triamu

20. 5. 2016|

Intravitreálna aplikácia Triamu

Autorky: MUDr. M.Ondrejková, MUDr. M.Gajdošová, L.Slobodníková, B.Kubišová
Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, Žilina 2009

 

pdf-icon

Intravitreálna aplikácia Lucentisu

20. 5. 2016|

Intravitreálna aplikácia Lucentisu

Autorky: MUDr. M.Ondrejková, MUDr. M.Gajdošová
Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, Žilina 2009

 

pdf-icon

24 hodinové meranie VOT

20. 5. 2016|

24 hodinové meranie VOT

Autorky: MUDr. M.Ondrejková, MUDr. P.Kňazíková, Mgr. I.Slizová
Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, Žilina 2009

 

pdf-icon

Endogénna mykotická endoftalmitída – kazuistika

20. 5. 2016|

Endogénna mykotická endoftalmitída – kazuistika

Autori: MUDr. M.Ondrejková, MUDr. M.Gajdošová, MUDr. L.Jančo
Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, Žilina 2009

 

pdf-icon

SLT – šetrná a účinná liečba glaukómu

20. 5. 2016|

SLT – šetrná a účinná liečba glaukómu

Autori: MUDr. M.Ondrejková, MUDr. M.Gajdošová, MUDr. P.Kňazíková, MUDr. P.Lysina
Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, Žilina 2009

 

pdf-icon