PRE ODBORNÍKA

PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Chirurgická liečba glaukómu

20. 5. 2016|

Chirurgická liečba glaukómu

Autori: MUDr. P. Lysina, MUDr. M. Ondrejková
16. Výročný kongres SOS, Trenčín 2010

 

pdf-icon

Iné indikácie anti- VEGF

20. 5. 2016|

Iné indikácie anti- VEGF

Autorky: MUDr. M. Gajdošová, MUDr. M. Ondrejková
16. Výročný kongres SOS, Trenčín 2010

 

pdf-icon

Štúdia Provens

20. 5. 2016|

Štúdia Provens

Autorka: MUDr. M. Ondrejková
Vedecké pracovné dni SOS, Tatralandia 2010

 

pdf-icon

Angiomatosis retinae (kazuistika)

20. 5. 2016|

Angiomatosis retinae (kazuistika)

Autorka: MUDr. M. Gajdošová
Vedecké pracovné dni SOS, Tatralandia 2010

 

pdf-icon

Riasy cievovky

20. 5. 2016|

Riasy cievovky

Autorky: MUDr. M.Gajdošová, MUDr. M.Ondrejková
FAN klub FAG, Bojnice 2009

 

pdf-icon

Primárny intraokulárny lymfóm?

20. 5. 2016|

Primárny intraokulárny lymfóm?

Autorky: MUDr. M. Gajdošová, MUDr. M. Ondrejková
Výročný kongres SOS, Žilina 2009

 

pdf-icon