PLATNÝ OD 1. 6. 2015

CENNÍK

Služby a výkony nehradené zdravotnou poisťovňou

Kozmetické operačné výkony a diagnostické výkony pre samoplatcov