MUDr Monika Gajdošová

Primárka, odborná garantka

Očná chirurgička, špecializuje sa na operácie katarakty, sietnice a sklovca. Vedie špeciálnu ambulanciu ochorenia sietnice a ambulanciu liečby LASERom. Pôsobila na Očnej klinike NsP F.D.R v Banskej Bystrici. Absolvovala odborné stáže a študijné pobyty v Turecku, Izraeli a Rakúsku (Salzburské semináre). Je autorkou i spoluautorkou mnohých prednášok, ktoré odzneli na domácich i zahraničných sympóziách. Je členkou domácich i zahraničných vedeckých spoločností.

podpis

TU STE V DOBRÝCH RUKÁCH

LEKÁRSKY TÍM OFTAL

MUDr. Marta Ondrejková, PhD
MUDr. Marta Ondrejková, PhDLekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia
MUDr. Peter Lysina
MUDr. Peter LysinaLekár so špecializáciou v odbore oftalmológia, medicínsky riaditeľ
MUDr. Zuzana Siváková
MUDr. Zuzana SivákováLekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia
Mgr. Iveta Slizová
Mgr. Iveta SlizováVedúca sestra, odborná garantka
KOMPLETNÝ TÍM OFTAL

“ZASLÚŽIA SI STISK RUKY A POĎAKOVANIE”

POĎAKOVANIA PACIENTOV

Obdivujem vysoký stupeň operačnej techniky a komentovanie slovom z úst doktorky Ondrejkovej. Jej hlas nás, pacientov, napĺňa istotou a vierou, že všetko bude lepšie. Väčšina starších ľudí trpí viacerými poruchami zdravia a očí- ich vady, sú len následkami alebo pokračovaním predchádzajúcich ochorení.A tak sa asi vždy nedajú robiť zázraky aj pri veľkej snahe lekárov, ale na tomto oddelení sa o to lekári denne snažia. Keď nemôžu urobiť veľké veci, robia aspoň tie menšie, ale s láskou. Zaslúžia si od nás, pacientov, uznanie, stisk ruky a poďakovanie.
Anna Mojžišová, Hriňová
Dobrý deň, chcel by som sa touto formou poďakovať za príkladnú lekársku starostlivosť, odborný ale aj ľudský prístup. Môžem povedať, že aj vďaka tomu všetky vyšetrenia a lekárske úkony, ktoré som u Vás v uplynulom období podstúpil, boli o to zaživnejšie a príjemnejšie. Moje poďakovanie patrí celému lekárskemu personálu ako aj personálu sestier, teda všetkým, ktorí sa priamo či nepriamo podieľajú na výkone lekárskej starostlivosti. Zároveň Vám chcem všetkým zaželať veľa ďalších pracovných úspechov, rodinnej pohody a tiež všetko dobré v Novom roku.
Karol Rajnoha, Hliník nad Hronom
Chcem sa Vám aj všetkým, ktorý sa akokoľvek pričinili o túto pomoc pre mňa, z celého srdca úprimne poďakovať, za obrovskú pomoc, ktorú ste pre mňa učinili. Nesmierne si to cením. Nedokážem slovami vyjadriť veľkú vďaku, ktorú cítim voči Vám. Vyslovujem Vám teda ešte raz zo srdca ešte jedno veľké ĎAKUJEM.
Slavka Mikulcová, Prievidza
Včera, keď som sa podrobil operácii šedého zákalu, znova som si uvedomil, že o prvého kontaktu s Vaším zariadením, vždy som odchádzal domov až s nevšedne dobrým pocitom. Moje poďakovanie Vám a celému kolektívu pracovníkov vášho zariadenia, bez rozdielu na pracovné zaradenie, vyjadrujem za nevšednú ľudskú stránku, ktorú si vážime najmä my starší ľudia.
Igor Čekan, Sliač
Dobrý deň p. doktorka Ondrejková, dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala Vám osobne za skvele vykonanú operáciu sivého zákalu. Okrem toho chcem poďakovať aj Vašim kolegyniam MUDr. Hromníkovej a Petrášovej za veľmi profesionálny a hlavne ľudský prístup k pacientom pri následnej liečbe. Nech sa Vám darí. Ešte raz ďakujem,
Dana Zaťková, Banská Bystrica

ŠPECIALIZÁCIE A VÝKONY

NAŠE SLUŽBY

  • Komplexná oftalmologická starostlivosť

  • Operácie katarakty

  • Operácie sietnice a sklovca

  • Operácie glaukómu

  • Laserové operácie

  • Plastické operácie oka

  • Aplikačné centrum intravitreálnej liečby

OFTAL

TU NÁS NÁJDETE